Tin tức/(Trường TH Tiên Ngoại)/Tin tức - Sự kiện/
Chương trình Kế hoạch nhỏ năm hoc 2018-2019

            Thực hiện theo công văn số 07/CV-LN  ngày 28/2/2019 của Hội đồng đội  và Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên về việc triển khai phong trào kế hoạch nhỏ năm học 2018 - 2019. Liên Đội trường TH Tiên Ngoại đã phát  động đội viên, thiếu niên, nhi đồng thu gom giấy vụn, vỏ lon bia, phế liệu....với mục tiêu và ý nghĩa giáo dục, phát huy tinh thần " tuổi nhỏ làm việc nhỏ', giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy học sinh tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã  hội. 

       Sau đây là một số hình ảnh cụ thể:

Tác giả: thtienngoai

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Ca nhac
  • Ba công khai
  • Thông báo