Tin tức/(Trường TH Tiên Ngoại)/Tin tức - Sự kiện/
Giao lưu Trang Nguyên Tiếng Việt cấp trường

          Thực hiện  sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên, Hôm nay ngày 19/2/2019 trường TH&THCS tổ chức cho HS khối 1,2,3,4,5 giao lưu câu lạc bộ Trạng Nguyên Tiếng Việt vòng 14 cấp trường.

           Kết quả : Có 65 HS khối 1,2,3,4,5 tham gia giao lưu. Trong đó 

               + Khối 1: Có  4 HS tham gia

               + Khối  2: Có  14 HS tham gia

               + Khối 3: Có  15  HS tham gia

               + Khối 4: Có  18 HS tham gia

              + Khối 5: Có 14  HS tham gia

              Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

Tác giả: thtienngoai

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Ca nhac
  • Ba công khai
  • Thông báo