giới thiệu

Trường Tiểu học Tiên Nội được tách từ trường Phổ thông cơ sở Tiên Nội năm 1992, trải qua 22 năm phát triển, Nhà trường đã được Đảng ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân xã Tiên Nội, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xã chăm lo xây dựng đến nay Nhà trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I và Thư viện nhà trường đạt thư viện Tiên Tiến, cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư khá đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho Thầy và Trò giảng dạy cũng như học tập tốt.
Trong những năm qua chất lượng dạy và học của nhà trường có bước phát triển vững chắc, hàng năm nhà trường đều được công nhận Tập thể Lao động Tiên tiến và đều có giáo viên giỏi cơ sở và học sinh giỏi cấp tỉnh. 
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Duy Tiên, Đảng ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân xã năm học 2014-2015 trường Tiểu học Tiên Nội đăng kí và xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II. Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học và phấn đấu được công nhận trường Chuẩn Quốc gia mức độ II.


LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 4