Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: Thôn Nguyễn, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên
  • Email: thtiennoidt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263830422
TT Thông tin
1
Họ tên: Trương Văn Cẩn Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: tvcanc1tn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0919954828
2
Họ tên: Ứng Thị Hải Yến Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: uthyenc1tn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01235754761
LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 4