Bài hát: Thương lắm thầy cô ơi (20/11/2018)
Lịch
múa món quà tặng cô -học sinh lớp 1A
kỷ niệm 20/11 Múa bèo dạt mây trôi
Niềm vui ngày khai trường
  

giới thiệu

  Trường Tiểu học Tiên Phong nằm trên địa bàn xóm 7 - thôn Dưỡng Thọ - xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam. Trường nằm ngay cạnh dòng sông Châu Giang hiền hòa, bên những bãi dâu xanh ngút ngàn. Tuy là một trường nhỏ song nhà trường có bề dày thành tích. Trường được UBND tỉnh Hà Nam công nhận là Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 từ năm học 2009-2010 và được công nhận là đơn vị văn hóa cấp tỉnh.

       

   1. Số lớp, học sinh: Năm học 2017- 2018 có 8 lớp với 191 học sinh. 

          Khối 1: 1 lớp   -  50  em  

          Khối 2: 2 lớp   -  32  em    

          Khối 3: 2 lớp   -  37 em  

          Khối 4: 2 lớp   -  42 em   

          Khối 5: 2 lớp   -  30 em   

   2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 

          + Tổng số cán bộ, GV: 17, nữ 13. Biên chế: 15. Hợp đồng: 2. Trong đó:

          - Cán bộ quản lí: 2, nữ: 1

          - Giáo viên văn hóa: 8; GV chuyên biệt : 5. 

          - Nhân viên: 2

          + Trình độ đào tạo: ĐH: 8 ; CĐ: 8, TC: 1

   3. Cơ sở vật chất của nhà trường: 

          - Số phòng học: 7, phòng chức năng: 13.

          - Thư viện đạt thư viện tiên tiến.

          - Trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy và học tập.

          - Khuôn viên, quang cảnh trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí trường học thân thiện.

   4. Những thuận lợi, khó khăn:

    a. Thuận lợi:

          - Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương luôn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

       - Trường nhiều năm liên tục là trường tiên tiến.

     - Trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và là đơn vị văn hoá cấp tỉnh.

    - Đội ngũ giáo viên đạt tỷ lệ 12/7 = 1,7 GV/lớp. 100% Giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 11/12= 92%. Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, nhiệt tình trách nhiệm với công việc.

          - Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          - Các đoàn thể chính trị của xã luôn là những đoàn thể vững mạnh là cơ sở để tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh trong việc giáo dục học sinh.

          - Liên đội nhà trường luôn được công nhận là liên đội vững mạnh, được hội đồng Đội cấp trên đánh giá xếp loại Tốt. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp luôn được đánh giá Tốt.

   b. Những khó khăn cơ bản:

    - Trường nhỏ, số giáo viên và học sinh ít, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến khâu tuyển chọn giáo viên và học sinh tham gia các Hội thi, kì thi.

     - Đội ngũ giáo viên không ổn định, một số giáo viên trẻ mới ra trường nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.