Bài hát: Thương lắm thầy cô ơi (20/11/2018)
Lịch
múa món quà tặng cô -học sinh lớp 1A
kỷ niệm 20/11 Múa bèo dạt mây trôi
Niềm vui ngày khai trường
  

Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Thôn Dưỡng Thọ- Tiên Phong- Duy Tiên- Hà Nam
  • Email: thtienphongdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513838792
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Tâm
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: tttam65c1tp@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988490717
2
Họ tên: Trần Xuân Trình
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: txtrinh75c1tp@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0917770463