Bài hát: Thương lắm thầy cô ơi (20/11/2018)
Lịch
múa món quà tặng cô -học sinh lớp 1A
kỷ niệm 20/11 Múa bèo dạt mây trôi
Niềm vui ngày khai trường
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
167/GDDT-GDTH
Về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối h... Chi tiết
2015-12-21
136/PGD&ĐT-GDTH
Tổ chức thi GV dạy giỏi môn Toán, Tiếng Việt n... Chi tiết
2015-10-16
137/PGD&ĐT-GDTH
Tổ chức thi Olympic môn học năm học 2015-2016... Chi tiết
2015-10-16
10/CT-UBND
Chỉ thị về việc bảo đảm trật tự an toàn gi... Chi tiết
2015-08-25
95/HD-PGD&ĐT
Hướng dẫn về việc tổ chức khai giảng năm h... Chi tiết
2015-08-25
1073/SGDĐT- KHTC
Công văn hướng dẫn thực hiện các khoản thu tro... Chi tiết
2015-08-25
341/UBND-GDĐT
Về việc tổ chức khai giang năm học mới 2015-201... Chi tiết
2015-08-25
1033/SGDĐT-VP
Về việc chuẩn bị khai giảng năm học mới 2015-... Chi tiết
2015-08-18
18/2015/QĐ-UBND
Quyết định về mức học phí đối với giáo d... Chi tiết
2015-08-18
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07