Tin từ đơn vị khác

Vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp của các Thanh niên ưu tú trường THCS Lương Khánh Thiện
<p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hưởng ứng th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c Thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; của Chi hội Thanh ni&ecirc;n trường THCS tiếp tục đẩy mạnh phong tr&agrave;o của Chi hội m&igrave;nh, t&iacute;ch cực hăng say dọn vệ sinh khu vực ph&iacute;a cổng sau nh&agrave; trường. Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động thường ni&ecirc;n của Chi hội Thanh ni&ecirc;n trường THCS Lương Kh&aacute;nh Thiện g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho khu vực trước v&agrave; sau nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dưới đ&acirc;y l&agrave; những hoạt động của c&aacute;c Thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; của Chi hội Thanh ni&ecirc;n trường THCS Lương Kh&aacute;nh Thiện.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/2017-11-12%2023_33_54.jpg" style="height:269px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/20171111_105058.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/20171111_105209.jpg" style="height:889px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/20171111_110442.jpg" style="height:889px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/19250533_1726222707421876_692637607865821965_o.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/28472285_1773581502685996_7545425316143955968_o.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/20180302_105830.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/28378662_1773580629352750_7432964844493471744_o.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/20180302_105844.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/20180302_112420%20(1).jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/20180302_112511%20(1).jpg" style="height:281px; width:500px" /></p>
Tác giả: Thanh Nhàn

Xem thêm

ĐIỆU NHẢY RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG
CAC BAI HÁT THIẾU NHI
TÂN NHÀN
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường