Tổ chức

  • Địa chỉ: Kiều- Tiên Tân- TP Phủ Lý
  • Email: thtientan@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 00226-3835 201
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Văn Điềm
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thtientan@phuly.edu.vn
Điện thoại: 098845078
2
Họ tên: Vũ Văn Ân
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: thtientan@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0904006828
ĐIỆU NHẢY RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG
CAC BAI HÁT THIẾU NHI
TÂN NHÀN
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường