Tin tức/(Trường Mầm non Tư thục Hiệp Hòa)/Tin tức sự kiện/
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non giữa năm học 2017-2018

      PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG MN HIỆP HOÀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 27/BC-MN                                                                                           Hòa Hậu, ngày 25  tháng 12  năm 2017

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non giữa năm

Năm học 2017-2018

 

Thực hiện công văn số 943/PGDĐT-MN ngày 19/10/2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa năm, trường mầm non Hiệp Hoà báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ GDMN giữa năm, năm học 2017-2018 của nhà trường cụ thể như sau:

 

                      PHẦN I:  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển giáo dục mầm non (ghi rõ các văn bản của địa phương, đánh giá kết quả triển khai thực hiện tác động đổi với GDMN địa phương).

Nhà trường làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xây dựng các văn bản chỉ đạo về giáo dục trên địa bàn xã và công tác PCGD-XMC trú trọng công tác Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. Duy trì công tác PCGDMNTENT, chỉ đạo tốt công tác PCGD-XMC.

II. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

          1. Những hoạt động nổi bật và kết qủa đã đạt được về việc chi đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị; nhấn mạnh những tấm gương tiêu biểu của CBQL, giáo viên vượt khó khăn, có sáng kiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ;

* Kết quả:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cuộc vận động của ngành “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; 

2. Việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đâu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo; những vụ, việc vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nhà giáo đã được giải quyết xử lý.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

3. Việc đẩy mạnh các giải pháp xâỵ dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; việc lồng ghép các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và Chương trình giáo dục

- Chỉ đạo CB, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua để thực hiện tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

II. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỉ lệ huy động trẻ

1. Quy mô phát triển:

a. Tổng số nhóm lớp:

- Năm học 2017-2018 nhà trường có tổng số 15 nhóm lớp. Trong đó có 4 nhóm trẻ và 11 lớp mẫu giáo.

+ Nhóm trẻ: 18-24 tháng: 11 trẻ; Nhóm trẻ: 24-36 tháng: 04 nhóm.

+  MG 3 tuổi: 04 lớp;  MG 4 tuổi: 04 lớp; MG 5 tuổi: 03 lớp.

b. Công tác huy động trẻ đến trường.

+ Trẻ nhà trẻ ra lớp: 138 cháu (Trong đó có 83 trẻ nơi khác đến học trái tuyến).

+ Trẻ ra lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi: 276 cháu. (Trong đó có 103 trẻ nơi khác đến học trái tuyến).

+ Trẻ ra lớp MG 5 tuổi: 85 cháu. (Trong đó có 32 trẻ nơi khác đến học trái tuyến).

2.Công tác tham mưu trong việc quy hoạch phát triển trường lớp, giành quỹ đất cho giáo dục mầm non:

Chủ trường xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu với cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương, cấp huyện, tỉnh để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

  1. Công tác triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) của địa phương theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

   -  Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho các nhóm, lớp.

   - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các cấp các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tăng cường sự phối hợp với cha mẹ học sinh để nâng cao mức ăn cho trẻ, các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi trong nhà trường.

2. Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT.

- Đảm bảo định biên giáo viên theo nhóm lớp phù hợp với năng lực và điều kiện của giáo viên, theo quy định Điều lệ của trường mầm non.

- Phát động thi đua, khuyến khích giáo viên tích cực làm đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu có sẵn của địa phương.

3. Công tác điều tra, thực hiện hồ sơ phổ cập, triển khai cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý.

- Kết hợp với trường Mầm non Công lập, THCS, trường TH thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục - Xóa MC trong toàn xã.

4. Việc kiểm tra, đánh giá, công nhận, duy trì PCGDMNTNT.

- Phối kết hợp với Ban chỉ đạo PCGD-XMC tự kiểm tra đúng kế hoạch. Duy trì tốt PCGDMNTNT.

V.Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ.

1. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ

- 100% các cháu đến trường đảm bảo an toàn tuyệt đối, được phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, công tác y tế trường học..

- Tổng số trẻ được cân, đo theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng: 490/490 cháu = 100%.

Trong đó:

+ Trẻ SDD thể nhẹ cân: 27/490 chiếm 5,51%. Giảm 1,02% so với đầu năm học.

+ Trẻ SDD thể thấp còi: 27/490 chiếm 5,51%. Giảm 1,02% so với đầu năm học.

+ Trẻ béo phì: 2/490 chiếm 0,40%.

- Nhà trường kết hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cháu. Các cháu trong độ tuổi nhà trẻ được tiêm chủng và uống vitamin đầy đủ theo yêu cầu.

- Bếp ăn có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc nuôi dưỡng.

- 100% các nhóm lớp có đủ nước sạch cho trẻ dùng.

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được nuôi ăn: 490/490 cháu đạt 100%.

Mức ăn của trẻ: 15.000đồng/cháu/ngày, không tính chất đốt. Trẻ mẫu giáo ăn 1 bữa chính và 2 bữa phụ, trẻ nhà trẻ ăn 2 bữa chính và 2 bữa phụ.

* Các biện pháp đã triển khai để làm tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ  sức khỏe cho trẻ:

- Ban giám hiệu tăng cường các biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong trường mầm non. Quản lý tốt việc tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường. Giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn.

- Chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, kết hợp hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe với tăng cường các hoạt động phát triển thể lực đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ.

- Tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong  trường mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Chủ động phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do virut gây ra, dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ như bệnh đau mắt, bệnh tiêu chảy, bệnh tay, chân, miệng, thủy đậu….

- Phối hợp với ngành y tế trong việc tổ chức cân đo, theo dõi sức khoẻ trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, khám sức khoẻ định kỳ, quản lý sức khoẻ, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

- Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân “Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”, thói quen nếp sống văn minh, phòng chống bệnh về mắt, răng miệng cho các cháu.

- Đầu tư đầy đủ trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác nuôi dưỡng.

- Thực hiện tốt cam kết hợp đồng mua thực phẩm sạch tại bếp ăn.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường và đảm bảo đủ tiêu chuẩn ăn cho trẻ.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp với cha mẹ học sinh để nâng cao mức ăn cho trẻ, các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân và thấp còi trong nhà trường.

* Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Công tác phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ em trong các cơ sở GDMN;

+ Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ của Bảo hiểm y tế.

2. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

+ 100% trẻ đến trường đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

+ Đảm bảo bếp ăn không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

* Biện pháp:

+ Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

+ Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN.

+ Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non.

3Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

- Nhà trường tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN;

+ 100% các nhóm lớp trong trường được tách độ tuổi triệt để và thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành và được học 2 buổi/ ngày.

+ 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN đảm bảo chất lượng;

+ 100% giáo viên và trẻ có đủ sách vở, tài liệu, học liệu đồ dùng dạy và học.

+ 100% các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu đã được trang bị.

- Tham dự lớp tập huấn của huyện, hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN

- Nâng cao chất lượng chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. Quan tâm đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện chuyên đề. Triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trong các cơ sở giáo dục mầm non

+ Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn. Chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động, tăng cường cho trẻ vận động ngoài trời đảm bảo an toàn, phù hợp với từng độ tuổi và điều kiện của trường, lớp, địa phương; chú trọng việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ hoạt động.

- Kết quả tổ chức hội giảng cấp trường: Loại giỏi: 9/15 GV đạt 60%; Loại khá: 6/15 đạt 40%.

- Tổ chức tốt Cuộc thi  “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” vào ngày 14/12/2017.

+ Kết quả : Loại giỏi: 9/15 nhóm, lớp đạt 60%; Loại khá: 6/15 nhóm, lớp đạt 40%.

- Tăng cường phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng.

4. Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

*  Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường.

- Tiếp tục  phấn đấu đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Công tác xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

- Chú trọng việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

- Tiếp tục đưa 5 phòng học còn lại đi vào sử dụng đạt kế hoạch đề ra vào cuối năm học 2017-2018.

VI. Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN

1. Công tác tham mưu quy hoạch đất để xây dựng trường, lớp của địa phương.

- Nhà trường đã quy hoạch xong.

2. Các công trình xây dựng mới trong năm học: 20 phòng học, 9 phòng chức năng.

3.Công tác quản lý mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi,

- Mua sắm mới 100% cho các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo danh mục đồ dùng, đồ chơi theo quy định.

- Phát động phong trào thi đua, khuyến khích giáo viên tích cực làm đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu có sẵn của địa phương.

- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu đã được trang bị.

VII.  Phát triển đội ngũ

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 45 đ/c.

+ Trong đó: CB quản lý: 02 đ/c; Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 28 đ/c; Nhân viên 15 đ/c.

+ Hợp đồng dài hạn: 30 đ/c.

+ Trình độ chuyên môn đạt chuẩn CB, GV, NV là 33/40 = 82,50%. Trong đó trình độ trên chuẩn: 12 đ/c.

1.Tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập: Không.

2. Đánh giá công tác tham mưu xây dựng và thực hiện chính sách cho GVMN. lương giáo viên hợp đồng lao động; tỷ lệ giáo viên/nhóm lớp nhà trẻ, mẫu giáo, mẫu giáo 5 tuổi;

- Đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đầy đủ và kịp thời, đúng quy định.

Tỷ lệ giáo viên/nhóm lớp: 1,9%; Mẫu giáo 5 tuổi: 2 gv/lớp

3. Công tác chỉ đạo, kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ; tập huấn qua mạng 10 mô đun nâng cao cho CBQL và GVMN đã hoàn thành bồi dưỡng các mô đun ưu tiên quy định; xây dựng kế hoạch và kết quả bồi dưỡng CBQL, GVMN thực hiện Chương trình GDMN điều chỉnh; (chưa thực hiện).

4. Kết quả việc chỉ đạo, thực hiện giảm tải tối đa hồ sơ sổ sách mang tính hình thức, gây áp lực cho giáo viên, CBQL.

Chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong trường mầm non đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non; không phát sinh thêm hồ sơ, sổ sách ngoài quy định gây áp lực cho CBQL và GVMN.

VIII. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

1. Đánh giá tình hình quản lý, chi đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, đặc biệt về quản lý GDMN ngoài công lập; Kết quả phối hợp, thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của TTgCP và Kế hoạch số 330/KH-BGDĐT ngày 13/5/2015 của Bộ GDĐT triển khai Đê án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” của ngành Giáo dục;

- Tăng cường công tác quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong trường mầm non.

- Nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp trong quản lý giáo dục mầm non. Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến GDMN theo phân cấp quản lý.

2.Thực hiện tốt 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Công tác kiểm tra và cải cách thủ tục hành chính trong GDMN theo quy định

4. Kết quả quản lý và phát huy hiệu quả các dự án;

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, giảm các hội họp không cần thiết.

6. Tiếp tục tăng cường đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực giáo viên, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Việc đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tránh hình thức và không chạy theo thành tích.

- Chỉ đạo các nhóm, lớp thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN.

- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập Điều lệ trường mầm non, học tập các văn bản quy định chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ, giáo viên mầm non.

- Quản lý chặt chẽ các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo, bếp ăn trong nhà trường. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của giáo viên để kịp thời uốn nắn những tồn tại, hạn chế giúp giáo viên hoàn thành tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

IX. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

1. Kết quả công tác huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực để phát triển GDMN;

2. CBQL, GV tích cực tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các trường mầm non trong huyện.

X. Công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

1. Đánh giá những nội dung chính đã thực hiện, kết quả đạt được về nhận thức, hành động; hiệu quả trong công tác phối hợp với các ban ngành và tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng...;

- Nhà trường thực hiện tốt các cuộc tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn với hình thức như treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các băng zôn, khẩu hiệu trước cổng trường.

- 100% các nhóm, lớp có góc tuyên truyền về GDMN với nội dung phong phú và phù hợp.

- 100% các bậc cha mẹ học sinh được tuyên truyền về công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

2. Các biện pháp

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Phối hợp Đài truyền thanh của xã tăng cường thông tin, truyền thông về giáo dục mầm non. Tuyên truyền qua buổi họp phụ huynh đầu năm học.

 

PHẦN II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

I. Những kết quả nổi bật

- Giữa năm học 2017-2018 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Hiệp Hòa đã thực hiện tốt kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy Giỏi cấp trường, Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

- 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức nuôi dậy trẻ cho các bậc phụ huynh.

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

- Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng được đảm bảo.

II. Những khó khăn, hạn chế

1. Những vấn đề còn gặp khó khăn, vướng mắc của đơn vị

- Năng lực của một số giáo viên mới vào nghề còn hạn chế, chưa linh hoạt, sáng tạo trong giảng dạy, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều lúng túng.

2. Nguyên nhân của khó khăn

- Giáo viên mới vào nghề nên tay nghề còn hạn chế.

3. Các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo

- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

- Tăn cường tổ chức tham quan, học tập các trường điểm, các gương điển hình tiên tiến trong và ngoài nhà trường.

III. Kiến nghị, đề xuất với các cấp:

 Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ về chuyên môn, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non giữa năm, năm học 2017-2018.

Trường mầm non Hiệp Hoà trân trọng báo cáo./.

 

   Nơi nhận:                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

PGD&ĐT (để báo cáo)                                                                                                            (Đã ký)

- Lưu VP                                                                                                                        Ngô Thị Minh Phương


                                                                                                                                  

Tác giả: Giáo viên
Tiết học ngày 8/3/2019 lớp 5A TH Tiến Thắng
Ăn mừng chiến thắng
Tự hào Việt Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo