Tin tức/(Trường Tiểu học Xuân Khê)/CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/
Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018 - 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Lý Nhân

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018 - 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Lý Nhân

(Có tệp đính kèm)

Tác giả: thxuankhe
http://hanam.edu.vn/data/6576675838230011061/tintuc/files/05.2019/CV 789 Huong dan thuc hien vu CNTT.pdf
Tiết học ngày 8/3/2019 lớp 5A TH Tiến Thắng
Ăn mừng chiến thắng
Tự hào Việt Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo