Tin tức/(Trường Tiểu học Xuân Khê)/THÔNG TIN HỌC SINH/
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 4 - NĂM HỌC 2018 - 2019

 Năm học 2018 - 2019 Khối lớp 4 nhà trường co 96 HS (39 HS nữ) chia thành 3 lớp: 4A, 4B và 4C.

        Sau đây là danh sách HS từng lớp (có file đính kèm)

Tác giả: thxuankhe
http://hanam.edu.vn/data/6576675838230011061/tintuc/files/10.2018/DSHS ph%E1%BB%95 c%E1%BA%ADp 4A - n%C4%83m h%E1%BB%8Dc 18-19.xls
Tiết học ngày 8/3/2019 lớp 5A TH Tiến Thắng
Ăn mừng chiến thắng
Tự hào Việt Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo