Tin tức/(Trường Tiểu học Xuân Khê)/LỊCH CÔNG TÁC, THỜI KHÓA BIỂU/
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

(Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 22/04/2017)

Thứ, ngày

Nội dung

Trực ban

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

17/04/2017

Học bình thường

Học buổi 2

Hải

Hường

 

3

18/04/2017

Học bình thường

Học buổi 2

Kiên

Dung

 

4

19/04/2017

Học bình thường

Học buổi 2

Hải

Hường

 

5

20/04/2017

Học bình thường

Học buổi 2

Kiên

Dung

 

6

21/04/2017

Học bình thường

Học buổi 2

Hải

Hường

 

7

22/04/2017

HS lớp 3, 4, 5 thi Olympic môn học (TV, Toán) cấp huyện

HS lớp 3, 4, 5 thi Olympic môn học (Tiếng Anh) cấp huyện

Kiên

Dung

 

Tác giả: TH Xuân Khê
http://hanam.edu.vn/data/6576675838230011061/tintuc/files/04.2017/L%E1%BB%8Bch c%C3%B4ng t%C3%A1c tu%E1%BA%A7n 31.xls
Tiết học ngày 8/3/2019 lớp 5A TH Tiến Thắng
Ăn mừng chiến thắng
Tự hào Việt Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo