Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Hậu)/Tin tức - Sự kiện/
TRƯỜNG TH NHÂN HẬU ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

TRƯỜNG TH NHÂN HẬU  ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

  Ngày 09/10/2015trường TH Nhân hậu  vinh dự được đón đoàn Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục của Sở giáo dục và đào tao về kiểm tra, đánh giá công tác Kiểm định chất lượng trong nhà trường. Đoàn tham dự có:

* Lãnh đạo Sở , Phòng

Đ/C :Đinh Văn Đằng - Phó trưởng phòng  Khảo khí sở GD&ĐT Hà Nam.

Đ/C : Nguyễn Trọng Dương – Phó trưởng phòng GD&ĐT Lý Nhân

* Lãnh đạo địa phương

Đ/C : Trần Huy Hài - Phó BT thường trực Đảng ủy

Đ/C: Trần Văn Khải -  Phó CT Ủy ban ND xã

   Các ông bà là trưởng đoàn, thư ký và thành viên trong đoàn Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục của Sở GD & ĐT Hà Nam

   Công tác kiểm định chất lượng giáo dục là giải pháp nhằm quản lý đồng bộ các điều    kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (đầu vào), quá trình giáo dục và kết quả giáo dục (đầu ra). Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục là cơ sở để các cấp chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục và xã hội thực hiện việc giám sát, hỗ trợ nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dụchà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/C Đinh Văn Đằng - PTP Khảo khí và kiểm định chất lượng phát biểu quán triệt trước buổi làm việc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra các tiêu chuẩn, minh chứng

Tác giả: thnhanhau
45 năm ngày đất nước thống nhất
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chống giặc Covid19
Ngày hội đọc sách của nhà trường trong mùa dịch
  • Ba công khai
  • Thông báo