Tin tức/(Trường Tiểu học Tiến Thắng)/TIỂU HỌC/
lịch công tác tuần 26
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
 
Thời gian: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020
 
Thứ, ngày, tháng Nội dung công việc Phân công 
     trực
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
04/5 Học bình thường Học bình thường QL- VP
Thứ ba
05/5 Học bình thường
Học bình thường QL- VP
Thứ tư
06/5 Học bình thường Học bình thường QL- VP
Thứ năm
07/5 Học bình thường Học bình thường
QL- VP
Thứ sáu
08/5 Học bình thường Học bình thường
10 đc đảng viên đi dự ĐH Đảng bộ xã QL- VP
Thứ bẩy
09/5 10 đc đảng viên đi dự ĐH Đảng bộ xã QL
 
Tiến Thắng, ngày 03  tháng 5  năm 2020
                                                                                                                                                              TM. BAN GIÁM HIỆU
 
 
 
Vũ Thị Mai Anh
Tác giả: lqh
45 năm ngày đất nước thống nhất
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chống giặc Covid19
Ngày hội đọc sách của nhà trường trong mùa dịch
  • Ba công khai
  • Thông báo