Tin tức/(Trường Tiểu học Tiến Thắng)/TIỂU HỌC/
Lịch công tác tuần 21(35)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

 

Thời gian: Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019

 

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Phân công

trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

20

Chào cờ  - Giao ban

Học bình thường

Đc M. Anh nộp bài khảo sát về PGD

Học bình thường

QL- VP

Thứ ba

21

Học bình thường

 

Học bình thường

 

QL- VP

Thứ tư

22

Học bình thường

HS Khối 1,2 giao lưu TA tại trường TH Nhân Bình

Học bình thường

QL- VP

Thứ năm

23

Học bình thường

 

Học bình thường

 

QL- VP

Thứ sáu

24

Học bình thường – Ký duyệt giáo án

 

Học bình thường

 

QL- VP

Thứ bẩy

25

Nghỉ 30/4 và 1/5 (5 ngày)

 

QL

 

Tiến Thắng, ngày 20  tháng 4  năm 2019

                                                                                                                                                   TM. LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

Vũ Thị Mai Anh

Tác giả: thtienthang

Xem thêm

Tiết học ngày 8/3/2019 lớp 5A TH Tiến Thắng
Ăn mừng chiến thắng
Tự hào Việt Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo