05/09/2019

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 -2020 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TIẾN THẮNG

Tác giả: THTT

09/08/2019

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Tác giả: THTT

30/05/2019

Lễ tổng kết năm học và chia tay học sinh lớp 5 Năm học: 2018 -2019

Tác giả: thtt

21/05/2019

Tác giả: thtt

20/05/2019

Tác giả: thtienthang

02/05/2019

Tác giả: lqh

21/03/2019

Tác giả: THTT

01/03/2019

Tác giả: THTT

19/02/2019

Tác giả: thtt

Tiết học ngày 8/3/2019 lớp 5A TH Tiến Thắng
Ăn mừng chiến thắng
Tự hào Việt Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo