Tin tức/
04/05/2020

Tác giả: lqh

04/05/2020

Tác giả: thtienthang

04/05/2020

Công tác đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch Covid 19 của Trường Tiểu học xã Tiến Thắng.

Tác giả: thtt

21/04/2020

NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TIẾN THẮNG. NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: thtt

18/04/2020

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP TẠI NHÀ TRƯỜNG TIỀU HỌC XÃ TIẾN THẮNG

Tác giả: thtt

16/04/2020

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19

Tác giả: thtt

09/04/2020

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TIẾN THẮNG

Tác giả: thtt

05/04/2020

Tác giả: lqh

09/03/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TIẾN THẮNG TẬP HUẤN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19CHO CB, GV, NV

Tác giả: THTT

45 năm ngày đất nước thống nhất
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chống giặc Covid19
Ngày hội đọc sách của nhà trường trong mùa dịch
  • Ba công khai
  • Thông báo