Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
38/KH
Kế hoạch ôn tập cuối năm Chi tiết
2019-04-10
03/QĐ-thtt
Quyết định thành lập ...PCCC Chi tiết
2018-12-12
KH170 /KH-TH
Chỉ đạo công tác chuyên môn, năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-10-02
KH168
Kế hoạch PCCC năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-09-27
KH153/KH-CNTT
Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, năm học 2018 -... Chi tiết
2018-09-21
KH154 /KH - NGLL
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học... Chi tiết
2018-09-21
KH 147/ KH- TTH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 Chi tiết
2018-09-20
KH 141/KH-TH
Ôn tập hè cho học sinh năm 2018 Chi tiết
2018-08-01
TT22 2016-09-28
Tiết học ngày 8/3/2019 lớp 5A TH Tiến Thắng
Ăn mừng chiến thắng
Tự hào Việt Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo