Thứ hai, 01/06/2020 13:43:51

Tin nổi bật

Thứ hai, 01/06/2020 13:43:52

khai giang nam hoc
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GD VÀ CSVC NĂM HỌC 2019-2020 (Theo TT 36)

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020; Thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018-2019; Thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 – 2020; Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2019 – 2020.

Biên bản Kết thúc niêm yết công khai dự toán giao ngân sách năm

Biên bản Kết thúc niêm yết công khai dự toán giao ngân sách năm 2018

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

Thực hiện niêm yết công khai số liệu quyết toán nguồn ngân sách được cấp năm 2018 của Trường Tiểu học Tiên Yên niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị biết.

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Xem thêm...