Thứ sáu, 22/02/2019 12:08:36

Tin nổi bật

Thứ sáu, 22/02/2019 12:08:36

khai giang nam hoc
  • Ba công khai
  • Thông báo

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC HỘI THI NĂM HỌC 2016 - 2017

Năm học 2016 - 2017, trường Tiểu học Tiên Yên đã tiến hành tổ chức các hội thi theo đúng các văn bản quy định của ngành. Nay nhà trường đánh giá kết quả hội thi như sau:

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ.

Trường tiểu học Tiên Yên đã triển khai và phân quyền sử dụng sổ liên lạc điện tử tới từng đồng chí giáo viên chủ nhiệm nhằm thực hiện việc thông tin hai chiều giữa nhà trường và phụ huynh một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Xem thêm...