Thứ ba, 19/11/2019 18:38:30

Tin nổi bật

Thứ ba, 19/11/2019 18:38:30

khai giang nam hoc
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biên bản Kết thúc niêm yết công khai dự toán giao ngân sách năm

Biên bản Kết thúc niêm yết công khai dự toán giao ngân sách năm 2018

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

Thực hiện niêm yết công khai số liệu quyết toán nguồn ngân sách được cấp năm 2018 của Trường Tiểu học Tiên Yên niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị biết.

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu Quyết toán

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu Quyết toán NSNN năm 2018
Xem thêm...