Tin tức/(Trường TH Châu Sơn)/Hoạt Động đội/
Một số phong trào hoạt động của Liên đội Tiểu học Châu Sơn

Năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Châu sơn

Tác giả: Phương Lan
Niềm vui ngày khai trường