tin tức-sự kiện

Liên đội Tiểu học Trác Văn thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Duy Tiên về triển khai thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2018 - 2019. Liên đội Tiểu học Trác Văn đã tiến hành tuyên truyền sâu rộng đến các bậc phụ huynh và toàn thể giáo viên, đội viên, nhi đồng trong toàn liên đội về ý nghĩa của phong trào.

Ngay từ cuối tháng 1 năm 2019 liên đội đã phát động các hoạt động thu gom phế liệu như vỏ lon, giấy, bìa … và được 100% các em đội viên, nhi đồng trong toàn liên đội hưởng ứng nhiệt tình. Tính đến cuối tháng 2/2019 sau một tháng thực hiện phong trào liên đội đã có 13/18 lớp, chi đội hoàn thành vượt chỉ tiêu. Dự kiến phong trào sẽ kết thúc vào cuối tháng 3/2019.

Chúc phong trào “Kế hoạch nhỏ” của liên đội sẽ kết thúc thắng lợi, vượt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra góp phần đưa các hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi của liên đội Tiểu học Trác Văn ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh liên đội thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ”


Tác giả: TPT - Lê Thị Hiền

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường