tin tức-sự kiện

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁC VĂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁC VĂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 BCH Công đoàn Trường Tiểu học Trác Văn phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức vào ngày 29/9/2016. Trong hội nghị, sau khi được nghe báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học 2015-2016 và dự thảo kế hoạch thực hiệm nhiệm vụ năm học 2016-2017 của đồng chí Hiệu trưởng. Anh chị em công đoàn viên đã có nhiều ý kiến đóng góp vào bản dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 để BGH nhà trường điều chỉnh, bổ sung làm rõ và sát với tình hình đội ngũ giáo viên và tình hình của nhà trường để kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học được hoàn thiện đáp ứng với tình hình đội ngũ giáo viên và tình hình thực tế. Chủ tịch Công đoàn nhà trường cùng với Hiệu trưởng đã ký giao ước thi đua trong việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ năm học cùng các phong trào thi đua của nhà trường.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Đ/c Trương Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Đ/c Nguyễn Thị Hạnh – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2015-216 và dự kiến nọi dung phong trào thi đua năm học 2016-2017.

Đ/c Nguyễn Thị Hạnh – Chủ tịch Công đoàn nhà trường cùng với đ/c Hiệu trưởng ký giao ước thi đua trong việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Đ/c Trần Thị Bích Hồng GV – TT Tổ 2,3 lên đọc tham luận về mô hình trường học mới

Tác giả: Chủ tịch Công đoàn nhà trường

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường