tin tức-sự kiện

Hoạt động Đội hướng tới kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

HOẠT ĐỘNG ĐỘI HƯỚNG TỚI KỈ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

Hưởng ứng kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5, Liên Đội Trường Tiểu học Trác Văn đã có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Các chi đội, các chùm sao đều tích cực, nỗ lực trong các hoạt động. Cụ thể la: Hoạt động ngoại khóa, hoạt động giữa giờ, các giờ sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao, Nhi đồng….

Đặc biệt là các màn múa hát tập thể, thể dục giữa giờ, bài Dan vũ và các trò chơi dân gian….

Đón đoàn kiểm tra chéo nền nếp công tác Đội, Liên Đội được đoàn kiểm tra đánh gia cao. Hai giờ sinh hoạt Đội và sinh hoạt Sao, Nhi Đồng làm đúng tiến trình, có nội dung sinh hoạt đúng chủ điểm và rất phong phú về hình thức. Đánh giá xếp loại chung Liên Đội được 79,8/80 điểm.

Trác Văn, ngày 25 tháng 4 năm 2015.

Người Viết

Nguyễn Thị Thanh Tầm

Tác giả: thtracvan

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường