tin tức-sự kiện

MỘT SỐ TIN TỨC VÀ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CBCC,VC NĂM HỌC 2018 – 2019 – TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁC VĂN

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT huyện Duy Tiên và công văn của LĐLĐ huyện về việc hướng dẫn Hội nghị CBCC,VC năm học 2018 – 2019. Chiều ngày 27 tháng 9 năm 2018 trường Tiểu học Trác Văn tổ chức thành công Hội nghị CBCC,VC năm học 2018 – 2019.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm của nhà trường trong năm học 2017 – 2018, phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 2019. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, báo cáo đánh giá thực hiện quy chế dân chủ, nội quy cơ quan, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo của Ban TTND. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, hội nghị được nghe nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận sôi nổi tâm huyết của CB,GV, NV trong nhà trường. Trên tinh thần khách quan, cởi mở, thẳng thắn, dân chủ các ý kiến tập trung về giải pháp thực hiện chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học 2018 – 2019. Hội nghị còn được nghe ý kiến đóng góp và chỉ đạo của lãnh đọa địa phương trong công tác phối kết hợp với các đoàn thể địa phương và xã hội hóa giáo dục nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng được với tình giáo dục của xã hội nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng. Hội nghị kết thúc trong không khí vui tươi phấn khởi thể hiện tinh thần đoàn kết dân chủ của tập thể CBCC,VC quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 -2019.

Sâu đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả: CTCD: Nguyễn Thị Hạnh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường