tin tức-sự kiện

HỌP CHA MẸ HỌC SINH

          Được sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Bình Lục, sự nhất trí của Đảng ủy- UBND xã Tràng An, ngày 26/9/2019 trường tiểu học xã Tràng An đã tiến hành họp CMHS đầu năm nhằm báo cáo với các bậc phụ huynh học sinh những kết quả nổi bật của nhà trường trong năm học qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới.

        Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 về ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh; thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/08/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; công văn hướng dẫn số 120/PGD&ĐT-TTr ngày 20/9/2019 của phòng GD&ĐT Bình Lục về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu và đóng góp tự nguyện tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020, đồng thời do làm tốt công tác XHH giáo dục nên nhà trường đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao từ phía các bậc PHHS nhân buổi họp đầu năm. Với quan điểm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường trên cơ sở thấm nhuần lời dạy của Bác:

                                                “Dễ trăm lần không dân cũng chịu

                                                  Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc CMHS, sự chỉ đạo sát sao của các cấp, thầy và trò nhà trường sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020. Sau đây là 1 số hình ảnh tiêu biểu của nhà trường trong phiên họp CMHS đầu năm tại các lớp:

Tác giả: BGH

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường