tin tức-sự kiện

TỔNG VỆ SINH CÔNG SỞ

TỔNG VỆ SINH CÔNG SỞ

          Thực hiện công văn số 01/VP-TH ngày 20/02/2020 của văn phòng UBND huyện Bình Lục  về việc tổ chức tổng vệ sinh khu vực công sở nhằm hưởng ứng đợt cao điểm cải tạo cảnh quan môi trường tại các cơ quan, đơn vị, trường học đồng thời góp phần tăng cường phòng chống dịch bệnh covid-19; chiều thứ 6 ngày 21/02/2020 cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đã tích cực tổng vệ sinh trường lớp tạo cảnh quan nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lao động tổng vệ sinh tại nhà trường:

Tác giả: thtrangan

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường