tin tức-sự kiện

Kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

          Kêt quả tuyển sinh năm học 2019-2020

        Căn cứ kế hoạch số 25/KH-PGDĐT ngày 25/6/2019 và hướng dẫn số 72/PGDĐT-TH ngày 01/7/2019 của phòng giáo dục và đào tạo Bình Lục về công tác tuyển sinh vào lớp một năm học 2019 -2020, trường Tiểu học xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển sinh năm học mới đảm bảo đúng quy định. Kết quả: Nhà trường đã huy động được 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã ra lớp. Với 215 em tuyển mới, nhà trường đã biên chế vào 7 lớp một. Bắt đầu từ ngày 12/8/2019, các được học tuần 0 đối với môn Tiếng Việt lớp một- CGD. Sau đây là một số hình ảnh về công tác ổn định nề nếp và triển khai dạy tuần 0 đối với môn Tiếng Việt lớp một - CGD của nhà trường:

Tác giả: thtrangan

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường