tin tức-sự kiện

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

TỔNG VỆ SINH PHÒNG DỊCH COVID-19

          Thực hiện công văn số 31/PGDĐT ngày 27/2/2020 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình Lục V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong trường học, ngày 28/2/2020 toàn bộ CB, GV, NV nhà trường lại tiếp tục tổng vệ sinh trường lớp để góp phần phòng chống dịch bệnh. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lao động tổng vệ sinh tại nhà trường:

Tác giả: thtrangan

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường