Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Quản lý chung và điều hành mọi công việc của nhà trường
  • Địa chỉ: Tràng An - Bình Luc - Hà Nam
  • Email: thtrangana@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0915099768
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thtrangana@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0982870658
2
Họ tên: Cao Thị Linh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: caolinh73@gmail.com
Điện thoại: 01686999033
3
Họ tên: Nguyễn Thị Hiên
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: thatrangan@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988493957
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường