Bạn cần biết

Thông tin về đội ngũ Cán bộ, giáo viên , nhân viên cuối năm học 2018-2019

Biểu mẫu 08

   PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

 


THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trường tiểu học (tính đến ngày 31/5/2019)

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 35

 

 

24

10

1

 

4

 18

10

 

 

 

 

I

Giáo viên

 30

 

 

19

 10

1

 

 4

 17

9

 13

 17

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

 3

 

 

3

 

 

 

 

 

 3

 1

 2

 

 

3

Tin học

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

5

Mỹ thuật

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 1

 

 

6

Thể dục

 1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 1

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

Kiêm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 Kiêm

nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Trần Hưng Đạo, ngày 31 tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
 
(Ký tên và đóng dấu)

 

                                    (Đã ký)

  Đinh Thị Bích Thuận

Các tin khác

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

Thông tin Kết quả chất lượng GD sau kiểm tra lại trong hè 2019

Kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 8 năm 2019
Xem thêm...