Bạn cần biết

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, NĂM HỌC 2018- 2019

(Kèm theo Quyết định số  72/QĐ-THĐ, ngày  30 /8 / 2018, của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ,

Trình độ

Nhiệm vụ được phân công

T/S tiết

Tổng

Chủ nhiệm

Giảng dạy

Công tác KN

1

Đinh Thị Bích Thuận

HT

ĐHSP

 

- Phụ trách chung

- Dạy thay; SHTT đầu tuần

 

2

2

2

Trần Thị Oanh

PHT

ĐHSP

 

- Phụ trách CM; PC, HĐNGLL, các đoàn thể.

- Dạy thay; dạy mẫu

 

4

4

3

Đỗ Thị Ngọc

GV

ĐHSP

5A

Toán, Tiếng Việt, KT, Đ đức, Khoa; Sử - Địa lớp  5A

3

19

22

4

Tạ Thị Sinh

TPCM

ĐHSP

5B

Toán, Tiếng Việt, KT, Đ đức, Khoa; Sử - Địa lớp  5B

3

19

22

5

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

GV

ĐHSP

5C

Tiếng Việt, Sử - Địa  lớp  5C; 5D

3

20

23

6

Lại Thị Hà

TTCM

CĐSP

5D

Toán, KT, Khoa; Đạo đức; lớp 5C;5D

3

18

21

7

Trần Thị Thanh Thảo

GV

ĐHSP

4A

Toán, Tiếng Việt, KT; Đ đức, Khoa; Sử-Địa; lớp 4A

3

19

22

8

Phạm Thị Thanh Hà

GV

CĐSP

4B

Tiếng Việt, Sử –Địa lớp  4B; 4E; Đđức lớp 4B

3

21

24

9

Nguyễn  Thanh Nga

GV

ĐHSP

4C

Toán, KT, Tiếng Việt, Đ đức, Khoa; Sử-Địa; lớp 4C

3

19

22

10

Nguyễn Thị Dịu

GV

ĐHSP

4D

Toán, KT, Tiếng Việt, Đ đức, Khoa; Sử-Địa; lớp 4D

3

19

22

11

Ngô Thị Bích Hạnh

GV

CĐSP

4E

Toán,  KT, Khoa  4B; 4E ; Đạo đức lớp 4E

3

17

20

12

Nguyễn Thị Hải Yến B

GV

ĐHSP

3A

TV, Đ. Đức lớp 3A; 3C + HN lớp 3A

3

19

22

13

Hoàng Thị Khánh Ngọc

GV

CĐSP

3B

TV, Toán, Đ. Đức, TC, TNXH, HN lớp 3B

3

18

21

14

Nguyễn Thị Hồng Tĩnh

TTCM

ĐHSP

3C

 Toán, TN-XH, TC lớp 3A, 3C + TD lớp 3C

3

18

21

15

Trần Phương Thảo

GV

ĐHSP

3D

TV, Toán, Đ. Đức, TC, TN-XH, TD lớp 3D

3

19

22

16

Phạm Thị Thu Hiền

GV

CĐSP

2A

Tiếng Việt, Toán, TC, TD; TN-XH; Đạo đức lớp 2A

3

19

22

17

Trần Thị Minh Nguyệt

GV

CĐSP

2B

Toán, TC, TN-XH,  TD lớp ( 2B+ 2E). Đạo đức lớp 2B

3

19

22

18

Vũ Thị Thanh Nhàn

GV

CĐSP

2C

Tiếng Việt, Toán, TC, TD; TN-XH; Đạo đức lớp 2C

3

19

22

19

Đồng Thị Minh Phúc

GV

ĐHSP

2D

Tiếng Việt, Toán, TC, TD; TN-XH; Đạo đức lớp 2D

3

19

22

20

Đặng Thị Thu Hà

GV

CĐSP

2E

Tiếng Việt, ĐĐ lớp ( 2B+ 2E)

3

19

22

21

Ngô Thị Thanh The

GV

ĐHSP

1A

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC; TD,GDLS  lớp 1A.

3

19

22

22

Lại Thị Hồng  Hạnh

GV

CĐSP

1B

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC; TD,GDLS  lớp 1B.

3

19

22

23

Nhữ Thị Mỹ Linh

GV

CĐSP

1C

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC; TD,GDLS  lớp 1C.

3

19

22

24

Trần Thị  Ánh Tuyết

GV

ĐHSP

1D

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC;TD, GDLS  lớp 1D.

3

19

22

25

Nguyễn Thị Hải Yến

GV

CĐSP

1E

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC; TD,GDLS  lớp 1E.

3

19

22

26

Trần Thị  Ngọc

GV

CĐSP

1H

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC; TD,GDLS  lớp 1H.

3

19

22

27

Nguyễn Thị  Thu

GV

THSPMT

 

Mĩ thuật các khối lớp 2,3,4,5 + Thủ quỹ

5

18

23

28

Đỗ Thị Tám

GV

ĐHSPTA

 

- T. Anh  khối 4 và lớp 1A; 1B

 

24

24

29

Nguyễn Thị Bích Thảo

GV

ĐHSP TA

 

- T. Anh  khối 5 và lớp 1C; 1D, 1E, 1H

 

24

24

30

Vũ Thị Hồng Thoan

GV

ĐHSP TA

 

- T. Anh  khối 2; 3

 

26

26

31

Bùi Thị Cẩm Tú

GV

CĐSP AN

 

- Hát nhạc các khối lớp 1, 2, 4, 5; 3C; 3D

- Phụ trách văn nghệ

 

22

22

32

Lê Việt Hùng

GV

ĐHSP TDTT

 

- Dạy TD khối 4,5 và 3A; 3B

 

22

22

33

Nguyễn Thị  Hồng

GV, CĐSP âm nhạc

 

-Tổng phụ trách Đội TNTP;

- Phụ trách HĐNGLL

 

5

 

34

Nguyễn Thị Uyên

nhân viên, ĐH KT

 

Kế toán, hành chính.

 

 

 

35

Trần Quốc Huy

nhân viên, ĐH HC

 

- Hành chính

- Phụ trách công nghệ thông tin

 

 

 

36

Trần Thị Chinh

Nhân viên

ĐH KT

 

TB-TV;  y tế trường học.

 

 

 

Các tin khác

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

Thông tin Kết quả chất lượng GD sau kiểm tra lại trong hè 2019

Kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 8 năm 2019
Xem thêm...