Bạn cần biết

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, NĂM HỌC 2018- 2019

(Kèm theo Quyết định số  72/QĐ-THĐ, ngày  30 /8 / 2018, của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ,

Trình độ

Nhiệm vụ được phân công

T/S tiết

Tổng

Chủ nhiệm

Giảng dạy

Công tác KN

1

Đinh Thị Bích Thuận

HT

ĐHSP

 

- Phụ trách chung

- Dạy thay; SHTT đầu tuần

 

2

2

2

Trần Thị Oanh

PHT

ĐHSP

 

- Phụ trách CM; PC, HĐNGLL, các đoàn thể.

- Dạy thay; dạy mẫu

 

4

4

3

Đỗ Thị Ngọc

GV

ĐHSP

5A

Toán, Tiếng Việt, KT, Đ đức, Khoa; Sử - Địa lớp  5A

3

19

22

4

Tạ Thị Sinh

TPCM

ĐHSP

5B

Toán, Tiếng Việt, KT, Đ đức, Khoa; Sử - Địa lớp  5B

3

19

22

5

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

GV

ĐHSP

5C

Tiếng Việt, Sử - Địa  lớp  5C; 5D

3

20

23

6

Lại Thị Hà

TTCM

CĐSP

5D

Toán, KT, Khoa; Đạo đức; lớp 5C;5D

3

18

21

7

Trần Thị Thanh Thảo

GV

ĐHSP

4A

Toán, Tiếng Việt, KT; Đ đức, Khoa; Sử-Địa; lớp 4A

3

19

22

8

Phạm Thị Thanh Hà

GV

CĐSP

4B

Tiếng Việt, Sử –Địa lớp  4B; 4E; Đđức lớp 4B

3

21

24

9

Nguyễn  Thanh Nga

GV

ĐHSP

4C

Toán, KT, Tiếng Việt, Đ đức, Khoa; Sử-Địa; lớp 4C

3

19

22

10

Nguyễn Thị Dịu

GV

ĐHSP

4D

Toán, KT, Tiếng Việt, Đ đức, Khoa; Sử-Địa; lớp 4D

3

19

22

11

Ngô Thị Bích Hạnh

GV

CĐSP

4E

Toán,  KT, Khoa  4B; 4E ; Đạo đức lớp 4E

3

17

20

12

Nguyễn Thị Hải Yến B

GV

ĐHSP

3A

TV, Đ. Đức lớp 3A; 3C + HN lớp 3A

3

19

22

13

Hoàng Thị Khánh Ngọc

GV

CĐSP

3B

TV, Toán, Đ. Đức, TC, TNXH, HN lớp 3B

3

18

21

14

Nguyễn Thị Hồng Tĩnh

TTCM

ĐHSP

3C

 Toán, TN-XH, TC lớp 3A, 3C + TD lớp 3C

3

18

21

15

Trần Phương Thảo

GV

ĐHSP

3D

TV, Toán, Đ. Đức, TC, TN-XH, TD lớp 3D

3

19

22

16

Phạm Thị Thu Hiền

GV

CĐSP

2A

Tiếng Việt, Toán, TC, TD; TN-XH; Đạo đức lớp 2A

3

19

22

17

Trần Thị Minh Nguyệt

GV

CĐSP

2B

Toán, TC, TN-XH,  TD lớp ( 2B+ 2E). Đạo đức lớp 2B

3

19

22

18

Vũ Thị Thanh Nhàn

GV

CĐSP

2C

Tiếng Việt, Toán, TC, TD; TN-XH; Đạo đức lớp 2C

3

19

22

19

Đồng Thị Minh Phúc

GV

ĐHSP

2D

Tiếng Việt, Toán, TC, TD; TN-XH; Đạo đức lớp 2D

3

19

22

20

Đặng Thị Thu Hà

GV

CĐSP

2E

Tiếng Việt, ĐĐ lớp ( 2B+ 2E)

3

19

22

21

Ngô Thị Thanh The

GV

ĐHSP

1A

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC; TD,GDLS  lớp 1A.

3

19

22

22

Lại Thị Hồng  Hạnh

GV

CĐSP

1B

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC; TD,GDLS  lớp 1B.

3

19

22

23

Nhữ Thị Mỹ Linh

GV

CĐSP

1C

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC; TD,GDLS  lớp 1C.

3

19

22

24

Trần Thị  Ánh Tuyết

GV

ĐHSP

1D

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC;TD, GDLS  lớp 1D.

3

19

22

25

Nguyễn Thị Hải Yến

GV

CĐSP

1E

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC; TD,GDLS  lớp 1E.

3

19

22

26

Trần Thị  Ngọc

GV

CĐSP

1H

Toán, Tiếng Việt, TN-XH, MT; TC; TD,GDLS  lớp 1H.

3

19

22

27

Nguyễn Thị  Thu

GV

THSPMT

 

Mĩ thuật các khối lớp 2,3,4,5 + Thủ quỹ

5

18

23

28

Đỗ Thị Tám

GV

ĐHSPTA

 

- T. Anh  khối 4 và lớp 1A; 1B

 

24

24

29

Nguyễn Thị Bích Thảo

GV

ĐHSP TA

 

- T. Anh  khối 5 và lớp 1C; 1D, 1E, 1H

 

24

24

30

Vũ Thị Hồng Thoan

GV

ĐHSP TA

 

- T. Anh  khối 2; 3

 

26

26

31

Bùi Thị Cẩm Tú

GV

CĐSP AN

 

- Hát nhạc các khối lớp 1, 2, 4, 5; 3C; 3D

- Phụ trách văn nghệ

 

22

22

32

Lê Việt Hùng

GV

ĐHSP TDTT

 

- Dạy TD khối 4,5 và 3A; 3B

 

22

22

33

Nguyễn Thị  Hồng

GV, CĐSP âm nhạc

 

-Tổng phụ trách Đội TNTP;

- Phụ trách HĐNGLL

 

5

 

34

Nguyễn Thị Uyên

nhân viên, ĐH KT

 

Kế toán, hành chính.

 

 

 

35

Trần Quốc Huy

nhân viên, ĐH HC

 

- Hành chính

- Phụ trách công nghệ thông tin

 

 

 

36

Trần Thị Chinh

Nhân viên

ĐH KT

 

TB-TV;  y tế trường học.

 

 

 

Các tin khác

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai danh mục Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Công khai danh mục Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Thông tin đội ngũ cuối năm học 2019-2020

Thông tin đội ngũ cuối năm học 2019-2020

Thông tin cơ sở vật chất cuối năm học 2019-2020

Thông tin cơ sở vật chất cuối năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020
Xem thêm...