Bạn cần biết

kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 6, năm 2019

 

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

 


Số: 135/KH- TH THĐ

     

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    P Trần Hưng Đạo, ngày 10 tháng  4 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6, năm 2019

 

          Thực hiện Công văn số 159/BCĐXDXHHT ngày 08/4/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch công tác thư viện năm học 2018-2019,

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xaayu dựng Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 tại trường như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

          - Nâng cao nhận thức về văn hoá đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân, đặc biệt là học sinh,cán bộ. Giáo viên, học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

          - Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm tạo sự hưởng ứng tích cực trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.

2. Thời gian thực hiện:

- Học sinh các khối lớp thi kể chuyện, giới thiệu sách từ ngày 16/4 đến ngày 17/4/2019.

- Sáng ngày 19/4/2019: Tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 trước toàn trường.

          3. Nội dung, hình thức tổ chức:

          3.1. Học sinh thi giới thiệu về 1 cuốn sách mà em yêu thích hoặc kể lại những câu chuyện đã đọc để lại ấn tượng sâu sắc nhất theo khối lớp:

- Mỗi lớp chọn ít nhất 1 học sinh tham gia.

- Tổ chức cho học sinh thể hiện phần thi của mình trước các bạn trong cùng khối. Lựa chọn 1 học sinh xuất sắc nhất của khối thực hiện trước toàn trường. (Thời gian tổ chức của khối vào các tiết học NGLL).

3.2.Tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 trước toàn trường:

Tiết 1:

-Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh về ý nghĩa ngày sách Việt Nam 21/4; về văn hóa đọc.

- Tổ chức cho 5 học sinh xuất sắc của 5 khối lớp giới thiệu về 1 cuốn sách mà em yêu thích hoặc kể lại những câu chuyện đã đọc để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Tiết 2: Tổ chức cho giáo viên, học sinh đọc sách (sách mượn trong thư viện nhà trường; thư viện lớp học; sách do học sinh mang đến cùng đọc).

          4. Tổ chức thực hiện:

          - Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai kế hoạch tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

- Khối trưởng các khối lớp kết hợp với giáo viên chủ nhiệm trong khối xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức cho học sinh trong khối thực hiện phần thi, chọn 1 học sinh tiêu biểu của khối thực hiện trước toàn trường ngày 19/4/2019.

- Tổng phụ trách đội chuẩn bị các điều kiện, thực hiện công tác tổ chức, điều hành các hoạt động trong ngày 19/4/2019.

- Nhân viên thư viện chuẩn bị sách, truyện phục vụ giáo viên và học sinh các lớp.

- Tổ Văn phòng: Trang trí khánh tiết; phần thưởng cho học sinh.  

          Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019. Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

               

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ CM, VP;

- TPT Đội;

- Phụ trách TV;

- Lưu: VT.

 

                Đinh Thị Bích Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

Thông tin Kết quả chất lượng GD sau kiểm tra lại trong hè 2019

Kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 8 năm 2019
Xem thêm...