phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

           TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

 


BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

                                                                           Năm học  2016- 2017

(Kèm theo Quyết định số 73/QĐ-THĐ, ngày 09 /9/2016, của Hiệu trưởngTrường Tiểu học Trần Hưng Đạo)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ,

Trình độ

Nhiệm vụ được phân công

T/S tiết

Ghi chú

Chủ nhiệm

Giảng dạy

Công tác KN

1

Đinh Thị Bích Thuận

HT ĐHSP

 

- Phụ trách chung

- Phụ trách tiết HĐTT đầu tuần, 1 tiết dạy văn hóa các lớp

 

2

 

2

Trần Thị Oanh

PHT

ĐHSP

 

- Phụ trách CM; PC, HĐNGLL, các đoàn thể.

- Dạy mẫu, dạy chuyên đề khối 1,2,3; dạy bù giờ

 

4

 

3

Trịnh Tuyết Lan

PHT

ĐHSP

 

- Phụ trách CM; PC, HĐNGLL, bán trú

- Dạy mẫu, dạy chuyên đề khối 4,5; dạy bù giờ

 

4

 

4

Tạ Thị Sinh

GV

ĐHSP

5A

Toán, Tiếng Việt, KT, TD,  Khoa học, Đ đức, Sử - Địa lớp  5C; 5D.

3

24

 

5

Đỗ Thị Ngọc

GV

CĐSP

5B

Toán, KT, TD, Khoa học, Tiếng Việt, Đ đức, Sử-Địa lớp 4B

3

24

 

6

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

GV

ĐHSP

5C

 Tiếng Việt, Đạo đức, Sử –Địa lớp  5C; 5D

3

24

 

7

Lại Thị Hà

TPCM

ĐHSP

5D

Toán, KT, TD,  Khoa học  lớp 5C; 5D.

3

23

 

8

Ngô Thị Bích Hạnh

GV

CĐSP Toán

4A

Toán, TD, Khoa học lớp ( 4A + 4B), Đạo đức lớp 4A

3

24

 

9

Nguyễn Thị  Phong Lan

GV

ĐHSP

4B

 Tiếng Việt, Sử –Địa lớp  4A; 4B; Đạo đức 4B.

3

24

 

10

Phạm Thị Thanh Hà

TTCM

CĐSP

4C

Toán, KT, TD, Khoa học, Tiếng Việt, Đ đức, Sử-Địa lớp 4C

3

24

 

11

Phạm Thị Thanh Nga

GV

CĐSP

4D

Toán, KT, TD, Khoa học, Tiếng Việt, Đ đức, Sử-Địa lớp 4C

3

24

 

12

Nguyễn thị Hải Yến B

GV

ĐHSP

3A

TV, Toán, Đ. Đức, TC, TNXH, TD lớp 3A

3

22

 

13

Trần Phương Thảo

GV

CĐSP

3B

TV, Toán, Đ. Đức, TC, TNXH, TD lớp 3B  

3

22

 

14

Nguyễn Thị Hải Yến A

 

3C

TV, Đạo đức, Thủ công 3C, 3D

3

22

 

15

Nguyễn Thị Hồng Tĩnh

GV

ĐHSP

3D

Toán, TNXH,  TD, lớp 3D; 3C

3

21

 

16

Vũ Thị Thanh Nhàn

GV

CĐSP

2A

Tiếng Việt, Toán, TC, TNXH, TD; Đạo đức lớp 2A

3

23

 

17

Hoàng Thị Khánh Ngọc

GV

CĐSP

2B

Tiếng Việt, Toán, TC, TNXH, TD; Đạo đức lớp 2B

3

23

 

18

Đặng Thu Hà

GV

CĐSP

2C

Tiếng Việt, ĐĐ lớp ( 2C+ 2D)

3

23

 

19

Trần Thị Minh Nguyệt

GV

CĐSP

2D

Toán, TC, TNXH, TD lớp ( 2C+ 2D). 

3

23

 

20

Đồng Thị Minh Phúc

GV

TH SP

2E

Tiếng Việt, Toán, TC, TNXH, TD; Đạo đức lớp 2E

3

23

 

21

Trần Thị  Ngọc

GV

CĐSP

1A

Toán, Tiếng Việt, TD, TNXH, TC, ĐĐ,  MT Lớp 1A,

3

22

 

22

Ngô Thị Thanh The

GV

ĐHSP

1B

Toán, Tiếng Việt, TD, TNXH, TC, Đạo đức MT Lớp 1B.

3

22

 

23

Trần Thị  Ánh Tuyết

GV

ĐHSP

1C

Toán, Tiếng Việt, TD, TNXH, TC, Đạo đức MT Lớp 1C

3

22

 

24

Lại Thị Hồng  Hạnh

GV

CĐSP

1D

Toán, Tiếng Việt, TD, TNXH, TC, Đạo đức MT Lớp 1D

3

22

 

25

Nguyễn Thị  Thu

GV

THSPMT

 

Mĩ thuật các khối lớp 2,3,4,5 + Thủ quỹ

3

20

 

26

Đỗ Thị Tám

GV

ĐHSP TAnh

 

T. Anh  khối  3, lớp 5A, 5B.

 

24

 

27

Nguyễn Thị Bích Thảo

GV

ĐHSP TAnh

 

T. Anh  4A; 4B, 4C; 5C; 5D; Hướng dẫn TA qua mạng Internet (4 tiết)

 

24

 

28

Triệu Thị Thúy

GV

ĐHSP TAnh

 

T. Anh  khối 1, 2, lớp 4C.  

 

22

 

29

Bùi Thị Cẩm Tú

GV

CĐSP âm nhạc

 

- Hát nhạc các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5

- Phụ trách văn nghệ

 

21

 

30

Nguyễn Thị  Hồng

GV

CĐSP âm nhạc

 

-Tổng phụ trách Đội TNTP;

- Phụ trách HĐNGLL

 

   5 

 

31

Nguyễn Thị Uyên

nhân viên, ĐH Kế toán

 

Kế toán, hành chính.

 

 

 

32

Trần Quốc Huy

nhân viên, ĐH hành chính,

 

- Hành chính, thủ kho bán trú

- Phụ trách công nghệ thông tin

 

 

 

33

Trần Thị Chinh

 

 

TB-TV;  y tế trường học.

 

 

 

             

 

 

 

 

          

Tin cùng chuyên mục