Kế hoạch tổ chức Olympic tiếng Anh trực tuyến (OSE)

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

      

              Số: 15/KH-THĐ                            P. Trần Hưng Đạo, ngày 05 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi Tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông-Olympic Smart English (OSE) l

Năm học 2017-2018

 


            Căn cứ Thông báo số 198/TB-SGDĐT ngày 23/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông-Olympic Smart English (OSE) lần thứ 2,

          Căn cứ thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc tổ chức thi Olympic tiếng Anh trực tuyến 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông-Olympic Smart English (OSE) lần thứ 2;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018,

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thi Olympic tiếng Anh trực tuyến 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông-Olympic Smart English (OSE) năm học 2017-2018 như sau:

I.Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

      - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường tiểu học.

      - Tạo ra sân chơi trực tuyến môn tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

      - Tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet như là một phương thức học tập. Học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá năng lực học tập môn tiếng Anh theo 4 kỹ năng nghe, đọc, viết, nói.

      - Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập.

2. Yêu cầu :

      - Giáo viên chủ nhiêm và giáo viên Tiếng Anh thông báo cho học sinh, hướng dẫn các em tự nguyện đăng kí dự thi.

      - Kết hợp với cha mẹ học sinh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để những học sinh có nhu cầu được dự thi và đạt kết quả tốt.

- Không tạo áp lực cho học sinh, không thu kinh phí, không tổ chức đội tuyển, không lấy thành tích cuộc thi để đánh giá thi đua đối với các lớp và giáo viên.

- Kỳ thi phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan.

II. Chuẩn bị điều kiện cho cuộc thi

- Mỗi học sinh dự thi cần có: Máy tính có kết nối mạng internet, tai nghe có gắn micro ghi âm để tổ chức tốt các vòng thi.

- Hướng dẫn học sinh truy cập Website: www.ose.vpbox.edu.vn  được hướng dẫn cụ thể.

III. Đối tượng, hình thức, nội dung thi

1. Đối tượng

      - Vòng Khởi động, Vòng 1: Là học sinh tiểu học có nhu cầu đăng kí tham gia thi với nhà trường và tại Website: www.ose.vpbox.edu.vn  (học sinh được thi vượt lớp nhưng không được thi vượt cấp).

      - Vòng 2: Là học sinh có số điểm đạt từ 70/100 điểm của Vòng 1.

2. Hình thức, nội dung thi

      a. Hình thức thi: Học sinh thi trực tuyến trên máy tính có kết nối Internet, 01 tai nghe kèm micro ghi âm.

      - Vòng khởi động: Trước khi tham gia các vòng thi chính thức, học sinh sẽ tham gia vòng thi khởi động để làm quen với các định dạng bài thi và thao tác sử dụng phần mềm.

      - Vòng 1:

      +  Học sinh chỉ thi 3 kỹ năng nghe, đọc, viết.

      + Tiểu học: 35 phút (HS lớp 1,2,3); 45 phút (HS lớp 4, 5)

      - Vòng 2:

      + Học sinh thi đầy đủ 4 kỹ năng nghe, đọc, viết, nói.

      + Tiểu học: 45 phút (HS lớp 3); 65 phút (HS lớp 4, 5)

      b.  Nội dung thi:

      - Xây dựng theo Chương trình Giáo dục phổ thông dành cho học sinh bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 3.

- Định dạng đề thi và mức độ yêu cầu về năng lực ngôn ngữ đối với học sinh lớp 5 tương đương Bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 và định dạng đề thi của các bậc tương ứng được ban hành theo các Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hướng dẫn cách tham gia thi

- Học sinh muốn tham gia thi đăng kí với nhà trường sau đó truy cập trang www.ose.vpbox.edu.vn để được hướng dẫn cụ thể.

- Khi đăng ký, học sinh phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu bao gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; tên lớp; tên trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố.

- Học sinh có tên trong danh sách đăng ký dự thi sẽ được Ban tổ chức cấp tên đăng nhập và mật khẩu. Học sinh sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu này để tham gia các vòng thi chính thức trên trên website  http://www.ose.vpbox.edu.vn.

- Học sinh có trách nhiệm giữ gìn và bảo mật mã số thi của mình.

- Học sinh không được sử dụng tài liệu tham khảo, không được sử dụng các thiết bị điện tử trong quá trình dự thi.

IV. Tổ chức các vòng thi

1. Vòng 1

- Địa điểm: Thuê quán net Dmax game     

          - Thời gian: Ngày 09/3/2018 với khung giờ cụ thể như sau:

                   + Khối 1,2,3: Từ 8h00 đến 8h35

                   + Khối 4: Từ 9h00 đến 9h55

                   + Khối 5: Từ 10h00 đến 10h55

    - Nội dung thi: Học sinh tham gia dự thi 3 phần nghe, đọc, viết.

2. Vòng 2

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 27/3/2018 đến ngày 07/4/2018 (theo lịch của ban tổ chức).

- Địa điểm: Thuê quán net Dmax game 

- Nội dung thi: Học sinh tham gia thi Tiếng Anh trực tyến với 4 kỹ năng nghe, đọc, viết, nói.   

V. Cơ cấu giải thưởng:

          - Tổng số học sinh đạt giải cấp trường không quá 55% số học sinh tham gia đối với từng khối lớp.

          - Căn cứ vào kết quả học sinh đạt được để lựa chọn học sinh tham gia Olympic cấp thành phố đối với từng khối lớp.

VI. Tổ chức, thực hiện:

          - Đối với nhà trường:

          + Thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

          + Chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho sân chơi như : thuê phòng máy tính, kiểm tra các điều kiện của phòng máy, huy động laptop, ....

          - Đối với giáo viên:       

          + Căn cứ vào kế hoạch tổ chức của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tuyên truyền học sinh các lớp và cha mẹ học sinh về thời gian, quy mô tổ chức, quy định của cuộc thi, tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi, nhắc nhở học sinh ghi nhớ tên đăng nhập, mật khẩu tương ứng đã được cấp. 

          - Tham gia coi thi theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

          Trên đây là kế hoach tổ chức Olympic môn thi Olympic tiếng Anh trực tuyến 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông-Olympic Smart English (OSE) năm học 2017-2018. Những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các thành viên phảm ánh kịp thời về Hiệu trưởng nhà trường để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo)

- P.HT, tổ trưởng CM  (để thực hiện);

- Ban tổ chức (để thực hiện);

- Niêm yết phòng GV, website;

- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Đinh Thị Bích Thuận

 

             


       


Tin cùng chuyên mục