Bạn cần biết

KẾ HOẠCH THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

      

           Số: 138 /KH-THĐ                          P. Trần Hưng Đạo, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường

Năm học 2018-2019

 


Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường  năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt-Học tốt" của thầy và trò trong nhà trường. Khơi dậy trong học sinh niềm đam mê và sự hứng thú đối với các môn học.

- Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn.

- Tạo sân chơi trí tuệ để học sinh được giao lưu, học tập, nâng cao hiểu biết và tạo điều kiện cho những học sinh thể hiện khả năng của bản thân trong các môn học.

- Sân chơi được tổ chức trên tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh.

- Olympic tiếng anh qua mạng Internet cấp trường cho học sinh từ khối 3 đến khối 5 tổ chức nghiêm túc, khách quan, đánh giá thực chất khả năng của học sinh.

II. Đối tượng dự thi:

- Học sinh từ khối lớp 3 đến khối lớp 5 trong toàn trường có nguyện vọng và  đăng ký tham gia và vượt qua 15 vòng tự luyện.

- Mỗi học sinh được đăng ký tham gia theo khối lớp mình đang học.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức:

          - Địa điểm: Thuê quán net Dmax game          

          - Thời gian: Ngày 01/12/2018 với khung giờ cụ thể như sau:

                   + Khối 3: Từ 9 h30 đến 10h00

                   + Khối 4: Từ 7h30 đến 8h00

                   + Khối 5: Từ 8h30 đến 9h00

IV. Hình thức tổ chức:

1. Bài thi, hình thức dự thi:     

          - Mỗi học sinh làm bài trên máy vi tính, đề thi do hệ thống cung cấp.

          - Mỗi học sinh chỉ dự thi duy nhất 1 lần với 1 ID chính do học sinh tự chọn và đăng ký với nhà trường. Nhà trường chỉ công nhận kết quả học sinh thi với ID mà học sinh đã đăng ký.

          - Sau khi học sinh nộp bài, học sinh phải báo cáo với giám thi coi thi để giám thị ghi điểm và cho học sinh ký tên xác nhận vào bảng ghi tên.

2. Cơ sở vật chất và các điều kiện:

          - Phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lập và quản lý mật khẩu cấp trường (lập 2 mật khẩu trong đó 1 mật khẩu chính và 1 mật khẩu dự phòng), chỉ cung cấp cho học sinh khi học sinh đã vào phòng thi và trước giờ dự thi 15 phút, thực hiện khóa mã sau khi thi xong.

          - Phòng máy tính của quán net đường Nguyễn Phúc Lai

          -  Laptop học sinh mang theo (nếu thiếu).

3. Cơ cấu giải thưởng:

          - Tổng số học sinh đạt giải cấp trường không quá 55% số học sinh tham gia đối với từng khối lớp.

          - Căn cứ vào kết quả học sinh đạt được để lựa chọn học sinh tham gia Olympic cấp thành phố đối với từng khối lớp.

V. Tổ chức, thực hiện:

          - Đối với nhà trường:

          + Thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

          + Chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho sân chơi như : thuê phòng máy tính, kiểm tra các điều kiện của phòng máy, huy động laptop, ....

          - Đối với giáo viên:          

          + Căn cứ vào kế hoạch tổ chức của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tuyên truyền học sinh các lớp và cha mẹ học sinh về thời gian, quy mô tổ chức, quy định của cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường, tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi, nhắc nhở học sinh ghi nhớ tên đăng nhập, mật khẩu tương ứng với ID đã đăng ký với nhà trường. 

          - Tham gia coi thi, phân công cụ thể như sau:

          + Khối 3:  Tĩnh; Yến B; Vũ Nhàn; P. Thảo

          + Khối 4:  B. Hạnh; P. Hà; Dịu; Nga; Thanh Thảo            

          + Khối 5:  L. Hà, Sinh; N Nhàn; Đ. Ngọc

          Trên đây là kế hoach tổ chức Olympic môn Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường năm học 2018-2019. Những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các thành viên phảm ánh kịp thời về Hiệu trưởng nhà trường để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo)

- P.HT, tổ trưởng CM  (để thực hiện);

- Ban tổ chức (để thực hiện);

- Niêm yết phòng GV, website;

- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Thị Bích Thuận

 

Các tin khác

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

Thông tin Kết quả chất lượng GD sau kiểm tra lại trong hè 2019

Kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 8 năm 2019
Xem thêm...