KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107/KH-THĐ

P. Trần Hưng Đạo, ngày   tháng 10  năm 2016

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin

Năm học 2016-2017

 

Căn cứ công văn 661/PGDĐT ngày 26 tháng 09 năm 2016 của phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2016-2017;

Căn cứ vào đặc điểm năm học và tình hình thực tế của nhà trường,

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017 với những nội dung sau:

I. Đặc điểm tình hình:

* Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017: 33 người.

 Trong đó:

          - Cán bộ quản lý: 3; trong đó trình độ đào tạo đại học: 03

          -  Nhân viên: 3; trình độ đào tạo đại học: 03 (trong đó 2 biên chế; 1 hợp đồng)

          - Giáo viên: 27 (trong đó 26 biên chế; 1 hợp đồng);

          +  21 giáo viên dạy văn hóa; 01 Hát nhạc; 01 giáo viên dạy MT; 1 GV tổng phụ trách; 03 giáo viên Tiếng Anh.

          + Trình độ đào tạo: 12 Đại học: 13 cao đẳng và 02 trung cấp.

          + Tỷ  lệ giáo viên đạt chuẩn 100%,  trong đó trên chuẩn 25/27 = 92,5 %.

         - Tỷ lệ Đảng viên:  25/33 = 75,7 %.

- Tỷ lệ giáo viên/ lớp: 1,09

1. Thuận lợi :     

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp và ngành cũng như Đảng uỷ- HĐND- UBND, các ban ngành đoàn thể phường Trần Hưng Đạo.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, luôn đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, có năng lực, có kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục, được phụ huynh học sinh và nhân dân tin tưởng, nhiều giáo viên đã khẳng định được vị trí của mình.

-100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ B tin học, biết sử dụng internet, thư  điện tử. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết trong công tác dạy học; có tinh thần ham học hỏi.

       - Cơ sở vật chất, thiết bị CNTT tương đối đầy đủ để thực hiện cơ bản nhiệm vụ CNTT phục vụ công tác quản lý và dạy học, cụ thể:

+ 01 phòng máy tính (20 máy) có nối mạng internet phục vụ việc giảng dạy và học tập.

+ 05 máy tính xách tay, 04 máy tính để bàn phục vụ cho công tác văn phòng và giảng dạy.

+ Trường được trang bị hệ thống internet của Viettel.

2. Khó khăn:

       - Cơ sở vật chất tuy đã được quan tâm song vẫn còn thiếu phòng học, một số phòng học bộ môn còn phải tận dụng để cho một số lớp học các môn văn hóa, học sinh còn phải học 2 ca do vậy ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

          - Trường thiếu giáo viên nên phải dồn lớp, do vậy lớp học đông trong khi nhà trường đang thực hiện theo mô hình VNEN. 

          - Một số ít giáo viên tuổi đời cao, việc tiếp cận cũng như nắm bắt các kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin còn hạn chế.

II. Nhiệm vụ chung:

1. Toàn trường tập trung các nguồn lực nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực về ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, tạo tiền đề phát triển ứng dụng CNTT trong những năm học tiếp theo.

2. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng về CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng nhu cầu phát triển của trường. Bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị cho việc giảng dạy tin học trong nhà trường.

3. Tăng cường ứng dụng CNTT để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng công tác quản lý nhà trường. Thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động, trọng tâm vào công tác giảng dạy và quản lý.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Hạ tầng công nghệ thông tin trong nhà trường:

          - Kết nối mạng Internet: Đảm bảo 100% máy tính hiện của của nhà trường được kết nối Internet ( 3 laptop dùng để dạy Tiếng Anh,  6 máy tính dùng cho quản lý và văn phòng, 20 máy tính phòng tin học).

          - Máy tính phục vụ quản lý, điều hành: Nhà trường  trang bị 3 máy tính và 3 máy in cho công tác quản lý điều hành; 1 phòng họp trưc tuyến gồm đầy đủ trang thiết bị.

          - Trang thiết bị phục vụ dạy và học: Gồm 2 bộ thiết bị dạy Tiếng Anh được cấp, 1 phòng tin học gồm 20 máy tính và 1 máy chiếu đa năng.

          - Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên về các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh với các hệ thống CNTT. Thường xuyên rà soát, sửa chữa, bổ sung kịp thời các thiết bị đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động trong nhà trường.

2. Ứng dụng CNTT trong quản lý:

Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo điều hành và triển khai các nhiệm vụ của nhà trường, cụ thể:

- Wesbite: Tiếp tục duy trì Cổng thông tin điện tử với địa chỉ thtranhungdao.edu.vn; thường xuyên cập nhật các thông tin vào Wesbite theo quy định, thực hiện công tác truyền thông, định hướng dư luận, tuyên truyền về giáo dục, cập nhật cung cấp thông tin hoạt động dạy và học trên website của nhà trường đảm bảo tần suất mỗi tháng có ít nhất phải có 2 tin bài mới.

-  Khai thác hiệu quả các thông tin phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và giảng dạy tư các Wesbite của phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý, Sở GD-ĐT Hà Nam và Bộ GD-ĐT.

- Thư điện tử (Email): Tiếp tục sử dụng hòm thư điện tử của nhà trường với địa chỉ thtranhungdao@phuly.edu.vn có hiệu quả; yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đều có hòm thư điện tử của cá nhân và thường xuyên sử dụng trong việc triển khai, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ.

- Sử dụng có hiệu quả phòng họp trực tuyến của nhà trường.

- Phần mềm quản lý trong trường: Tiếp tục triển khai, tập huấn đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường về các phần mềm đang sử dụng trong nhà trường, cụ thể:

+ Hệ tống thông tin quản lý phổ cập Gd và chống mù chữ tại địa chỉ: http://pcgd.moet.gov.vn. hoặc http://pcgd.moet.gov. edu.vn.

+ Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục Tiểu học, cung cấp tại địa chỉ: http://eqms.eos.du.vn.

+ Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục cung cấp tại: http://thongke.moet.gov.vn.

+ Phần mềm quản lý đánh giá học sinh Tiểu học được cung cấp tại: http://Quanlysodiem.edu.vn.

+ Sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý nhân sự PMIS, phần mềm kế toán MISA.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học:

          - Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giáo viên tích hợp vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng.

          - Xây dựng ngân hàng các giáo án điện tử, trao đổi, chia sẻ với các trường bạn để tạo hứng thú học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy.

          - Tăng cường khai thác, trao đổi, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối tại địa chỉ website: http://truongtructuyen.edu.vn

          - Triển khai cuộc thi e-Learning đến toàn thể giáo viên đảm bảo nhà trường có 2 sản phẩm dự thi. Hướng dẫn giáo viên khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: http://elearning.moet.edu.vn.

          - Giáo viên tăng cường hướng dẫn cho học sinh khai thác các phần mềm tự học trên mạng Internet như các đại chỉ: http://sachmem; Vyolympic; IOE, ...

4. Tập huấn bồi dưỡng về CNTT cho đội ngũ

- Phân công cán bộ phụ trách CNTT của trường cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Ghi chú

1

Đinh Thị Bích Thuận

Hiệu trưởng

Đại học SPTH

 

2

Trần Thị Oanh

Phó hiệu trưởng

Đại học SPTH

 

3

Trần Quốc Huy

Nhân viên hành chính

Đại học Hành chính

 

4

Trần Thị Chinh

Nhân viên TB-TV

Đại học Lâm Nghiệp

 

5

Nguyễn Thị Bích Thảo

Giáo viên

ĐH SP Tiếng Anh

 

6

Đỗ Thị Ngọc

Giáo viên

ĐH SP Tiểu học

 

- Tập huấn sử dụng thư điện tử, kỹ năng soạn thảo văn bản, soạn thảo ngân hàng câu hỏi theo đúng mẫu, thiết kế bài giảng E-learning.

- Tập huấn sử dụng truy cập website trường:

+ Theo dõi thông báo, tin tức, tra cứu thời khóa biểu, kế hoạch của trường.

+ Đăng tài liệu giảng dạy, giáo án, đề thi lên trang thư viện học tập của trường.

+ Đăng kế hoạch giảng dạy hằng ngày và đăng ký sử dụng thiết bị dạy học lên trang quản lý dạy học của trường.

- Tập huấn soạn thảo văn bản hành chính cho CBQL, tổ trưởng chuyên môn; sử dụng GoogleDrive để lưu trữ và chia sẻ thông tin.

- Tập huấn giáo viên sinh hoạt chuyên môn, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua trang mạng Trường học kết nối (truonghocketnoi.edu.vn).

- Tập huấn giáo viên sử dụng hệ thống quản lý thông tin học sinh, nhập điểm … trên hệ thống phần mềm.

- Tập huấn giáo viên soạn bài giảng tương tác bằng phần mềm ActiveInspire, hướng dẫn giáo viên sử dụng bảng tương tác thông minh.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên vè việc sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động. Có yêu cầu cao và tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với giáo viên về công tác ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

2. Phân công trách nhiệm, xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin trong nhà trường.

3. Tổ chức tập huấn cho giáo viên về việc sử dụng các ứng dụng CNTT qua đó tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi, chia sẻ những kiến thức và kỹ năng về việc sử dụng CNTT. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực sử dụng Cổng thông tin điện tử của nhà trường, của phòng GD-ĐT Phủ Lý, Sở GDĐT Hà Nam (hanam.edu.vn) để tra cứu thông tin, văn bản, tài liệu và các hoạt động liên quan của ngành.

4. Triển khai sử dụng hệ thống website trường cho giáo viên: Tra cứu tin tức, thông báo, lịch báo giảng điện tử, thư viện tài liệu học tập trực tuyến, đăng ký sử dụng thiết bị dạy học trực tuyến.

5. Tích cực triển khai các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy học: Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử; Áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học, phần mềm công cụ e-learning vào soạn giảng.

6. Tập huấn cho cán bộ, giáo viên sử dụng các phần mềm mã nguồn mở như:  Google Chrome, Firefox, Unikey, Libre Office, Apache OpenOffice. Vận động giáo viên, học sinh tham gia các cuộc thi có liên quan đến CNTT.

7. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính và thiết bị CNTT; thường xuyên kiểm tra, đảm bảo hệ thống máy tính và các thiết bị hoạt động tốt.

Trên đây la kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, giáo viên, nhân viên phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của nhà trường để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (báo cáo);

- TTCM, trưởng đoàn thể;

- Đăng Website trường,

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)
Đinh Thị Bích Thuận

 

Tin cùng chuyên mục