THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

      PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯ­ỜNG T.H TRẦN HƯ­NG ĐẠO                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                 

         

            Số:  58/TB-TH THĐ                  Phường Trần Hưng Đạo, ngày 04 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019

 


Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-PGDĐT, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non. Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2018-2019;

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy - UBND phường Trần Hưng Đạo;

Thực hiện Kế hoạch phát triển năm học 2018-1019;

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo thông báo về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, năm học 2018-2019 như  sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả các trẻ em sinh năm 2012 hiện đang sinh sống cùng gia đình trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

2. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- 01 đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ các cháu đứng tên (theo mẫu chung của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý).

- 02 bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản phô tô sổ hộ khẩu(hoặc giấy tờ liên quan có xác nhận cư trú trên địa bàn).

- Giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non.

3. Thời gian tuyển sinh:

             - Từ ngày 15/6/2018 đến hết ngày 29/6/2018 vào buổi sáng các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần,

          - Thời gian làm việc: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

4. Địa điểm tuyển sinh:

Tại phòng Hội đồng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Tổ 11 phường Trần Hưng Đạo- Phủ Lý – Hà Nam).

           Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trân trọng thông báo./.

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                  (Đã ký)

                                                                                   

                                                                        Đinh Thị Bích Thuận

Tin cùng chuyên mục