Thông tin về cơ sở vật chất của nhà trường

          PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

                     TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO 

 


THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học văn hóa, phòng học bộ môn

20

Số m2/học sinh

* Số phòng học văn hóa

18

 

1

Phòng học kiên cố

18

 

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

* Số hòng học bộ môn

2

 

1

Phòng ngoại ngữ

2

 

2

Phòng nghệ thuật (Mĩ thuật, Hát nhạc…)

0

 

3

Phòng tin học

0

 

II

Phòng Thư viện, Thiết bị

2

 

1

Phòng Thư viện

1

 

2

Phòng Thiết bị

1

 

III

Phòng khác

 

 

IV

Số điểm trường

0

 

V

Tổng diện tích đất (m2)

5133

 

VI

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2700

 

VII

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học văn hóa (m2)

900

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

80

 

3

Diện tích phòng tin học (m2)

20

 

4

Diện tích Thư viện (m2)

20

 

5

Diện tích phòng Thiết bị (m2)

20

 

6

Diện tích phòng khác (….)(m2)

0

 

VIII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

13/21 lớp

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

3

 

2

Khối lớp 2

3

 

3

Khối lớp 3

3

 

4

Khối lớp 4

2

 

5

Khối lớp 5

2

 

IX

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

4

Số học sinh/bộ

X

Tổng số thiết bị

9

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

 

2

Cát xét

4

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

2

 

5

Thiết bị khác…

 

 

6

…..

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

XI

Nhà bếp

40

XII

Nhà ăn

80

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XIII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

1

90

 

XIV

Khu nội trú

0

0

 

 

XV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

6

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

XVI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIX

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XX

Tường rào xây

x

 

                                                  

             Phủ Lý, ngày 20 tháng 9 năm 2016

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                 (Ký tên và đóng dấu)

 

 

                                                          Đinh Thị Bích Thuận

 

Tải tệp đính kèm
Tin cùng chuyên mục