Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

      PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯ­ỜNG T.H TRẦN HƯ­NG ĐẠO                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                 

         

            Số: 54/TB-THTHĐ                 Phường Trần Hưng Đạo, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020

 


Thực hiện sự chỉ đạo phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý và Đảng ủy - UBND phường Trần Hưng Đạo;

Thực hiện Kế hoạch phát triển năm học 2019-1020;

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo thông báo về tuyển sinh lớp 1, năm học 2019-2020 như  sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Trẻ em sinh năm 2013 hiện đang sinh sống cùng gia đình trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

2. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- 01 đơn xin vào học lớp 1 (theo mẫu chung của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý).

- 02 bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản sao sổ hộ khẩu.

- Giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non.

3. Thời gian tuyển sinh:

- Các ngày trong tuần, từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/7/2019.

          - Thời gian làm việc:

Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

4. Địa điểm tuyển sinh:

Tại phòng Hội đồng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

           Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trân trọng thông báo./.

 

  Nơi nhận                                                                 HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng GD-ĐT

  - UBND phường THĐ

  - Lưu:VT

                                                                           Đinh Thị Bích Thuận

 

Tải tệp đính kèm
Tin cùng chuyên mục