Bạn cần biết

Kế hoạch tổ chức truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em

  PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯ­ỜNG T.H TRẦN HƯ­NG ĐẠO                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


   

          Số: 31/KH -TH THĐ         Ph­ường Trần H­ưng Đạo, ngày 02 tháng 4  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức truyền thông về  công tác phòng chống xâm hại trẻ em

Năm học 2018-2019

 


I. Mục đích, yêu cầu:

- Cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình trước một số tình huống nhất định góp phần tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, tạo điều kiện cho trẻ em có điều kiện phát triển tốt nhất.

- Cung cấp cho các thầy cô giáo và cha mẹ học sinh các các kỹ năng cơ bản về công tác phòng chống xâm hại trẻ em, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục trẻ đặc biệt là việc đảm bảo an toàn cho trẻ ở gia đình và ngoài xã hội.

- Nội dung truyền thông phải phù hợp với thực tiễn, phù hợp với từng nhóm đối tượng, mang tính giáo dục cao, bảo đảm mục tiêu nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường, xã hội và học sinh trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

II. Thời gian:

-Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút: Thực hiện truyền thông với đối với học sinh từ khối 1 đến khối 5.

- Từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ: Thực hiện truyền thông đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh.

III. Thành phần:

- Giảng viên: Bà Phan Thị Lan Hương- Chuyên viên Cục Bảo vệ Trẻ em Bộ Lao động Thương bình và Xã hội.

- Trung tâm Bảo trợ Hà Nam: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Công tác xã hội thuộc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Nam.

- Nhà trường: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh toàn trường.

IV. Nội dung, chương trình:

1. Đối với học sinh:

1.1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.2. Học sinh nghe nói chuyện và tương tác với giảng viên về các nội dung sau:

-  Một số khái niệm về xâm hại trẻ em, các mức độ và tác hại.

- Nhận biết một số tình huống cụ thể có thể dẫn tới nguy cơ bị bạo lực hoặc bị xâm hại đối với trẻ em.

- Những biện pháp giúp các em tránh nguy cơ bị xâm hại.

- Cách xử lý khi bị xâm hại tình dục.

- Học sinh thực hành một số kỹ năng để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại.

1.3 Kết thúc, phát biểu bế mạc, cảm ơn.

2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh:

2.1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2.2. Một số khái niệm về xâm hại trẻ em, các mức độ và tác hại

2.3. Một số biện pháp của nhà trường và gia đình để phòng chống xâm hại trẻ em.

2.4. Một số kỹ năng của cha mẹ học sinh và thầy cô giáo để phòng chống xâm hại cho trẻ em.

- Kết thúc, phát biểu bế mạc, cảm ơn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

- Từ nguồn kinh phí hoạt động được phân bổ vào ngân sách của nhà trường 2019.

- Từ nguồn tài trợ của một số cá nhân hảo tâm.

2. Phân công

- Đối với lãnh đạo nhà trường:

+ Xây dựng kế hoạch, báo cáo Đảng ủy-UBND phường Trần Hưng Đạo và phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý.

+ Phối hợp với Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Nam xây dựng chương trình, và mời giảng viên.

+ Tuyên truyền đến đội ngũ, học sinh và cha mẹ học sinh về nội dung, chương trình để thực hiện thành công buổi truyền thông.

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Phổ biến, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, học sinh về kế hoạch thực hiện buổi truyền thông.

+ Ổn định tổ chức học sinh, mời cha mẹ học sinh của lớp chủ nhiệm tham dự theo lịch của nhà trường.

- Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường: Phối hợp với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền đến cha mẹ học sinh về dự buổi nói chuyện theo kế hoạch đạt hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch tổ chức truyền thông về công tác phòng chống xâm hại đối với trẻ em của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, năm học 2018-2019. Kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp./.

 

Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT;             (Để b/c)

- UBND phường THĐ;

            - Các tổ, đoàn thể của trường;                  

          - Lưu VT.

                                                                Đinh Thị Bích Thuận

  

Các tin khác

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

Thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019

Thông tin Kết quả chất lượng GD sau kiểm tra lại trong hè 2019

Kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 8 năm 2019
Xem thêm...