Kế hoạch tổ chức Olympic môn học cấp trường năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

 


Số:  137/KH-THĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


P. Trần Hưng Đạo, ngày 16 tháng 11 năm 2016    

                            

KẾ HOẠCH

Tổ chức Olympic môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh cấp trường

Năm học 2016 - 2017

 


            Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành Điệu lệ trường tiểu học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

          Căn cứ Kế hoạch số 784/KH-GDĐT-TH ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về kế hoạch công tác tháng 11, năm học 2016 – 2017;

Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo,

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Olympic môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh cấp trường, năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt-Học tốt" của thầy và trò trong nhà trường. Khơi dậy trong học sinh niềm đam mê và sự hứng thú đối với các môn học.

- Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn.

- Tạo sân chơi trí tuệ để học sinh được giao lưu, học tập, nâng cao hiểu biết và tạo điều kiện cho những học sinh thể hiện khả năng của bản thân trong các môn học.

- Sân chơi được tổ chức trên tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh.

- Olympic cấp trường tổ chức nhẹ nhàng, nghiêm túc, khách quan, đánh giá thực chất khả năng của học sinh.

II. Đối tượng dự thi:

- Học sinh từ khối lớp 2 đến khối lớp 5 trong toàn trường có nguyện vọng và  đăng ký tham gia.

- Mỗi học sinh được đăng ký tham gia 1 trong 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đối với khối lớp đang theo học.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức:

          - Thời gian: Tháng 2 năm 2017

          - Địa điểm: Tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

IV. Nội dung kiến thức:

           Theo chương trình hiện hành môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của các khối lớp.

V. Hình thức tổ chức:

1. Môn Tiếng Anh:

          Mỗi học sinh được thể hiện đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; trong đó:

          + Kỹ năng nghe, đọc, viết: Học sinh làm bài tự luận trên giấy trong thời gian 60 phút (trong đó nghe 20 phút; đọc-viết 40 phút)

          +  Kỹ năng nói: Mỗi học sinh tham gia bắt thăm 1 chủ đề trong chương trình đã học, có 5 phút chuẩn bị  sau đó trình bày bài và trả lời các câu hỏi do Ban giám khảo đưa ra từ 4 đến 5 phút.

2. Môn Toán, Tiếng Việt:

          Mỗi học sinh tham gia làm 1 bài tự luận trên giấy, thời gian như sau:

          - Khối 2,3: 50 phút

          - Khối 4: 70 phút

          + Khối 5: 90 phút

3. Cơ cấu giải thưởng:

          - Xét giải theo từng môn tham gia.

          - Tổng số học sinh đạt giải cấp trường không quá 60% số học sinh tham gia đối với từng môn học.

          - Căn cứ vào kết quả học sinh đạt được để lựa chọn học sinh tham gia Olympic cấp thành phố đối với từng môn học.

VI. Tổ chức, thực hiện:

          - Đối với nhà trường:

          + Thành lập Ban tổ chức, ban giám khảo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

          + Chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho sân chơi.

          + Tổ chức ra đề, coi, chấm, xét giải nghiêm túc, khách quan.

          - Đối với giáo viên:        

          + Căn cứ vào kế hoạch tổ chức của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tuyên truyền học sinh các lớp và cha mẹ học sinh về thời gian, quy mô tổ chức Olympic môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp trường.

          + Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn kết hợp với cha mẹ học sinh khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho học sinh tham gia đạt kết quả cao.

          Trên đây là kế hoach tổ chức Olympic môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp trường năm học 2016-2016. Những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các thành viên phảm ánh kịp thời về Hiệu trưởng nhà trường để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo)

- P.HT, tổ trưởng CM  (để thực hiện);

- Ban tổ chức (để thực hiện);

- Ban giám khảo (để thực hiện);

- Niêm yết phòng GV, website;

- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

Đinh Thị Bích Thuận

 

Tin cùng chuyên mục