Tin tức Tin tức/(Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)/Tin tức - Sự kiện/

90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         Trong niềm tự hào vô hạn về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng, chào Xuân mới Canh Tý 2020, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020): Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hát, múa những bài hát mừng Đảng, mừng xuân; Phấn đấu không ngừng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng;...

          Các đồng chí cán bộ, giáo viên công nhân viên và các em học sinh trong toàn trường đều được tìm hiểu về sự ra đời và sự lớn mạnh của Đảng ta: Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Trải qua 90 năm Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đại thắng  Mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế và thực hiện thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, đúng như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

                                                                                                                                                                  Lại Thị Hà

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm