Tin tức Tin tức/(Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)/Tiểu học/

Hội thi Giáo viên dạy Giỏi năm 2017

PHONG TRÀO THI GIÁO VIÊN GIỎI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

 

     Thực hiện kế hoạch số 729/KH-PGDĐT-TH ngày 17 tháng 11  năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2017 – 2018. Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã phát động phong trào thi đua hội học hội giảng ngay từ đầu năm học.

     Hội thi là hoạt động thường niên của nhà trường trong nhiều năm qua đã và đang tạo được bầu không khí thi đua sôi nổi trong giảng dạy, học tập, thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt, tạo cơ hội để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông. Hội thi đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong nhà trường, khuyến khích, động viên, kích thích việc tự học và sáng tạo cho đội ngũ. Đây cũng là dịp để giáo viên toàn trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến và phương pháp giảng dạy tiên tiến với đồng nghiệp trong và ngoài trường nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Thông qua hội thi giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Kết thúc hội thi trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã công nhận và suy tôn 17 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 và chọn cử 4 giáo viên có thành tích xuất sắc để tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, 4/4 giáo viên đều được công nhận là giáo  viên dạy giỏi Tiểu học cấp Thành phố năm học 2017 – 2018.

     Hội thi Giáo viên dạy giỏi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục của ngành.

Một số hình ảnh buổi của Hội thi:

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm