Tin tức/(Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)/Tiểu học/
THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Năm học 2016-2017, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tiếp tục áp dụng mô hình trường học mới Việt Nam đối với học sinh từ khối lớp 2 đến khối lớp 5. Cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực tuyên truyền tới cha mẹ học sinh viêc thực hiện mô hình. Huy động  được sự tham gia của cha mẹ học sinh trong mọi hoạt động như: hướng dẫn học sinh điều hành hoạt động của các ban học tập, hoạt động nhóm; bổ sung các góc học tập, tổ chức các hoạt động tập thể …Trong giảng dạy, ngoài việc tích cực nghiên cứu, điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học cho phù hợp với thực tế để nâng cao hiệu quả giờ học còn tổ chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động tạo hứng thú học tập và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Để nâng cao tay nghề cũng như các kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ, nhà trường đã thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn với các chuyên đề cụ thể, thiết thực, qua đó, giáo viên có điều kiện chia sẻ, học tập những kỹ năng, những kinh nghiệm áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy.  Sau đây là một vài hình ảnh trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

Tác giả: ĐTBT

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai danh mục Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Công khai danh mục Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Thông tin đội ngũ cuối năm học 2019-2020

Thông tin đội ngũ cuối năm học 2019-2020

Thông tin cơ sở vật chất cuối năm học 2019-2020

Thông tin cơ sở vật chất cuối năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2019-2020
Xem thêm...