Tin tức Tin tức/(Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)/Tin tức - Sự kiện/

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Chuyên đề: Việc vận dụng các thành tố tích cực của VNEN vào dạy học.

Năm học 2017-2018 là năm học chúng ta tiếp tục thực hiện nghị quyết TW VI về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực… Vì vậy, mỗi giáo viên cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc không ngừng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực phù với đối tượng học sinh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Vấn đề dạy học theo hướng tích cực là nội dung quan trọng không thể thiếu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong các nhà trường hiện nay. Trong quá trình giảng dạy, người giáo viên cần biết vận dụng các thành tố tích cực của  phương pháp dạy học trường học mới vào giảng dạy chương trình hiện hành để nâng cao chất lượng dạy học. Chính vì vậy mỗi giáo viên cần nắm chắc phương pháp giáo dục mới, phù hợp với xu thế của giáo dục tiên tiến trên thế giới, trong đó có các yếu tố như: Phương pháp dạy học tích cực, Công cụ hỗ trợ học tập trong lớp học và Tổ chức, quản lý lớp học. Ứng dụng kiến thức dạy học vào thực tế cuộc sống.

Về phương pháp dạy học vận dung các thành tố tích cực của phương pháp dạy học trường học mới, các hoạt động học tập được tổ chức, được định hướng bởi giáo viên. Học sinh không thụ động, chờ đợi mà tự lực, tích cực tham gia vào quá trình tìm kiếm, khám phá, phát hiện, chiếm lĩnh và giành lấy kiến thức, vận dụng kiến thức trong thực tiễn, qua đó các em được học tập, sáng tạo và phát triển phẩm chất, năng lực cho bản thân.

Dạy học trên cơ sở hợp tác và giao tiếp ở mức độ cao, các em được học tập theo bản năng vốn có, đó là được hoạt động, vui chơi (mỗi ngày tới trường là một ngày vui), được tự khẳng định mình, nuôi dưỡng lòng khát khao, mong muốn được cống hiến sáng tạo. Phương pháp dạy học tích cực không chỉ nhấn mạnh tới tính tích cực hoạt động của HS mà còn coi trọng tính nhân văn của giáo dục.    

Công cụ hỗ trợ học tập trong lớp học cũng là một yếu tố tích cực của phương pháp dạy học trường học mới. Góc học tập, hòm thư chung, thư viện lớp học, góc cộng đồng và bản đồ cộng đồng là các công cụ hỗ trợ học tập. Công cụ hỗ trợ lớp học có hiệu quả rõ rệt khi tổ chức hoạt động học tập cho học sinh, giúp các em trực tiếp thực hành học tập thông qua các mô hình hay đồ vật thật.

Một trong các thành tố tích cực của phương pháp dạy học trường học mới mà mỗi giáo viên cần vận dụng trong quá trình dạy học đoa là: Việc tổ chức và quản lý lớp học ở Tự giác – Tự quản – Dân chủ. Vai trò của người thầy là người tổ chức - chủ đạo, học trò là người chủ động khám phá – lĩnh hội kiến thức. Hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh. Từ đó phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học. Người thầy cần khơi dậy lòng say mê học tập và ý chí vươn lên của các em. Học sinh có thể học ở ngoài lớp, ngoài nhà trường, với nhiều hình thức: học theo cá nhân, cặp đôi hay theo nhóm lớn,…. Để vận dụng vốn sống thực tế của học sinh vào dạy học và ngược lại vận dụng kiến thức đã học của học sinh áp dụng vào cuộc sống.

                                                                                                                    Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm