Giới thiệu

VINH DỰ MÁI TRƯỜNG ĐƯỢC MANG TÊN TRẦN HƯNG ĐẠO

       Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Vị nguyên soái tài cao, đức trọng.

Hưng Đạo Đại Vương tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con An Sinh Vương Trần Liễu (anh ruột vua Trần Thái Tông), sinh ra tại Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông là nhà chính trị, nhà quân sự, văn hoá kiệt xuất, là vị anh hùng dân tộc vĩ đại đã đi vào lịch sử dân tộc, đi vào thế giới huyền thoại. Ông chuyên nguyên cứu các sách quân sự của nguời xưa để viết Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư, Hịch tướng sĩ, nhằm dạy các tướng cầm quân đánh giặc, khích lệ lòng yêu nước của quân dân Đại Việt – phát động sức mạnh vô địch của toàn thể nhân dân để đánh thắng một kẻ thù hùng mạnh. Với tài mưu lược, anh hùng, lại một lòng gìn giữ trung nghĩa, Hưng Đạo Đại Vương có tài dụng binh tiến cử người tài giỏi cho đất nước như Dã Tượng, Yết Kiêu, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực… là những người nổi tiếng về văn chương và chính trị có công dẹp Ô Mã Nhi, Toa Đô…, góp phần xây dựng đất nước Đại Việt.

        Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, cả ba lần ông đều được vua Trần cử làm tướng chống trận. Đặc biệt ở kháng chiến chống Mông – Nguyên lần thứ 2 và lần thứ 3, ông được vua Trần Nhân Tông phong làm Tiết chế thống lĩnh toàn quân. Với tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt đã làm nên chiến thắng lẫy lừng ở Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp, Tiêu biểu trong trận Bạch Đằng lịch sử (năm 1288) chẳng những tài năng của Hưng Đạo Đại     Vương được thể hiện qua điều binh khiển tướng, bố trí trận địa phục kích, cắm cọc trên sông…, chủ động đưa địch vào chổ chết, mà còn thể hiện ở chổ ông đã cổ vũ được toàn thể nhân dân địa phương, bất luận già, trẻ, gái, trai cùng tham gia chiến đấu với khí thể: Cả nước đánh giặc.     

        Đánh thắng quân Mông – Nguyên, nhân dân Đại Việt đã phá tan âm mưu thôn tính nước ta và cả một số nước Nam Á mà còn làm cho quân xâm lược phải kinh hoàng mãi về sau.       

         Sau khi đất nước thanh bình, Hưng Đạo Đại Vương lui về sống ở Vạn Kiếp, nhưng với tài năng và mưu sách Akhôn ngoan, các vua Trần vẫn thường xuyên đến vấn kế sách lược. Tháng 6 năm 1300, vua Trần Anh Tông ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: “Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?” Hưng Đạo Đại Vương trả lời: “Phải chọn tướng giỏi, xem xét quyền biến như đánh cờ, tuỳ thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, thời bình phải khoan thứ sức dân, để làm kế sâu rễ, bền gốc. Đó là thượng sách vậy.”       

         Ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (5/9/1300), Hưng Đạo Đại Vương mất tại Vạn Kiếp. Triều đình nhà Trần và nhân dân ta vô cùng thương tiếc người anh hùng dân tộc đã có công hiến lớn lao trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, bảo vệ lãnh thổ và độc lập dân tộc nên đã lập đền thờ Ông ở nơi đây, gọi là đền Kiếp Bạc. 

       Trong hành trình tiếp bước trang sử mới, thầy và trò trường tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố  Phủ Lý thật vinh dự và tự hào khi trường được mang tên người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - người lãnh đạo tài ba làm chủ một thời đại binh hùng tướng mạnh.