Tin tức công tác phát triển đảng viên mới của chi bộ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2016-2017

09/11/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2016-2017

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

26/10/2017

Việc vận dụng các thành tố tích cực của VNEN vào giảng dạy

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

15/10/2017

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

MIỀN VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG

07/09/2017

NIỀM VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG

công đoàn với vai trò xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong nhà trường

28/08/2017

công đoàn với vai trò xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong nhà trường

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

28/08/2017

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

26/05/2017

Nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

24/05/2017

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Về với hội thi 'Chúng em với an toàn giao thông'

27/04/2017

Về với hội thi 'Chúng em với an toàn giao thông'

công tác phát triển đảng viên mới của chi bộ

17/04/2017

công tác phát triển đảng viên mới của chi bộ

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường