Tin tức ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018-2020

Hoạt động ngoài giờ lên lớp -Hình thành phát triển năng lực,Phẩm chất học sinh

19/09/2018

Dạy học có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp học sinh hình thành phát triển năng lực, phẩm chất.

MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG

19/09/2018

MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG

NIỀM VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG

12/09/2018

NIỀM VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG

CHUẨN BỊ CHO HỌC SINH MỘT KỲ NGHỈ HÈ BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ

12/05/2018

CHUẨN BỊ CHO HỌC SINH MỘT KỲ NGHỈ HÈ BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ

SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 26/3

12/04/2018

SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 26/3

THAM GIA CUỘC THI TOÁN QUA INTERNET

13/03/2018

THAM GIA CUỘC THI TOÁN QUA INTERNET

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

13/03/2018

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG TRONG HỌC KỲ I

28/02/2018

CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRONG HỌC KỲ 1

CÔNG TÁC PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH TRONG CHI BỘ

07/02/2018

CÔNG TÁC PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH TRONG CHI BỘ

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018-2020

18/01/2018

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018-2020

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường