• Địa chỉ: Chi bộ trường tiểu học Trần Hưng Đạo
  • Email: thtranhungdao@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 02263681583
TT Thông tin
1
Họ tên: Đinh Thị Bích Thuận
Vị trí: Bí thư Chi bộ
Email: dtbthuan@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0912263312
2
Họ tên: Trần Thị Oanh
Vị trí: Phó bí thư Chi bộ
Email: oanhtranthd682@gmail.com
Điện thoại: 0946660298
3
Họ tên: Lại Thị Hà
Vị trí: Chi ủy viên
Email: laithiha74@gmail.com
Điện thoại: 0913977363