Bạn cần biết

Mẫu 05

     PHÒNG GD& ĐT TP PHỦ LÝ                                                                                 Biểu mẫu 05

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

     

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

                                                     Năm học 2019-2020

( Theo thông tư 36/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

GHI CHÚ

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

Điều kiện tuyển sinh

227

297

266

198

247

Tổng

1235 hs

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình giảng dạy của Bộ GD&ĐT

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Nhà trường quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh, tập trung vào việc truyền thụ kiến thức, xây dựng lối sống, tạo môi trường tốt nhất cho việc sinh hoạt của học sinh. Xây dựng môi trường thân thiện.

- PHHS quan tâm và quản lý con em trong thời gian sinh hoạt tại nhà, luôn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, kết hợp cùng nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh.

 

 

 

VI

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

   Xây dựng môi trường thân thiện với học sinh, tạo cho học sinh vui thích đến trường. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khoá, sân chơi bổ ích cho học sinh.

    Nơi sinh hoạt của học sinh thoáng mát sạch sẽ an toàn.

 

 

 

V

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Đạo đức : 100% học sinh thực hiện đầy đủ NVHSTH

- Học tập : 100% HS hoàn thành chương trình lớp học

- Sức khoẻ : .100% HS đủ sức khỏe để học tập.

 

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

      Đảm bảo kiến thức cơ bản đúng chuẩn và kĩ năng sống cho học sinh để học sinh tiếp tục học tập lớp cao hơn.

 

                                                              P. Hai Bà Trưng, ngày 20 tháng 9 năm 2019

                                                           Thủ trưởng đơn vị


                                                                                               

                                                                                                            Lê Thị An Bình
Các tin khác
Ươc mơ ngày khai trường- Lễ Khai giảng Trường TH Trần Quốc Toản
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI- MN OLYMPUS
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
  • Ba công khai
  • Thông báo

MẪU 07

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học- Năm học 2019- 2020

Mẫu 05

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông- Năm học 2019-2020

MẪU 08

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2019- 2020

Công khai quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước,

CÔNG KHAI Quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm HỌC 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018- 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị