Bạn cần biết

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 06

     PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

1299 

 303

269 

197

246 

284 

II

Số học sinh học 2 bui/ngày

 

 

 

 

 

 

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

1299 

 303

269 

197

246 

284 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

1184 = 

91,14%

279 =

92,07%

244 =

90,70%

174 =

88,32%

229 =

93,08% 

258 =

90,84%

2

Đạt

(t lệ so với tổng số)

115 =

8,85%

24 =

7,92%

25 =

9,29%

23 =

11,67%

 17 =

6,91%

 26 =

9,15%

3

Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

0 

0 

 0

 0

 0

IV

Số học sinh chia theo kết quả hc tập

1299 

 303

269 

197

246 

284 

1

Hoàn thành tt

(t lệ so với tổng số)

1159 =

89,22%

280 =

92,40

242 =

89,96%

175 =

88,83%

219 =

89,02%

243 =

85,56% 

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

136 =

10,46% 

20 = 6,60%

26 =

9,66%

22 =

11,16%

27 =

10,97%

41 =

14,43%

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

4 =

0,30% 

3 =

0,99%

1 =

0,37%

0 

0 

0 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(t lệ so với tổng số)

1295 =

99,69% 

 300 =

99,00%

268 =

99,62%

197 =

100% 

246 =

100% 

284 =

100%

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

1159 =

89,22%

280 =

92,40

242 =

89,96%

175 =

88,83%

219 =

89,02%

243 =

85,56% 

b

HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

75 =

5,77% 

0 

0 

8 =

4,06%

7 =

2,84%

60 =

21,12%

2

Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

 4 =

0,30%

 3 =

0,99%

1 =

0,37% 

0 

0 

0 

 

         

P. Hai Bà Trưng, ngày 30 tháng 5năm 2019
                  
Thủ trưởng đơn vị
                  
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Ươc mơ ngày khai trường- Lễ Khai giảng Trường TH Trần Quốc Toản
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI- MN OLYMPUS
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
  • Ba công khai
  • Thông báo

MẪU 07

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học- Năm học 2019- 2020

Mẫu 05

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông- Năm học 2019-2020

MẪU 08

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2019- 2020

Công khai quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước,

CÔNG KHAI Quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm HỌC 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018- 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị